eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.998

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 615-616
Nummer: 998


<-Forrige . Indhold . Næste->

998.

15 Dec. 1724.

Om Grundskat til Kanalernes Rensning.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saasom vi ere komne i erfaring, hvorledes canalerne udi vores kongl. residentz-stad Kiøbenhavn, formedelst at de i mange aar ikke have været rensede, behøve u-forbigiængeligen at renses og opmuddres, hvortil udkræves anseelige omkostninger med fornødne mudder-møllers og prammers anskaffelse, som havne-commissionen ikke formaaer af dens aarlige revenuer at kunde udreede; thi have vi, i henseende til at dette verk geraader til det algemene beste og publicum der udover billigen der til bør contribuere, allernaadigst for got befunden, for een gang og ej videre at paabyde og befale, som vi og hermed allernaadigst paabyde og befale, at af alle huse og gaarde samt alle bebygte og indhegnede pladser og ejendomme i Kiøbenhavn og Christianshavn (de publiqve huse undtagen) skal den ejende, i hvad privilegium og frihed hannem end kunde være meddeelt, give og betale efter grund-taxten halvanden procento, dog uden conseqvence for fremtiden, hvilken fornævnte grund-skat skal erlegges og betales udi tvende terminer, den første til paaske 1725 og den anden til næste paafølgende junii maaneds udgang, og skal alle uden underskeed være forpligtede samme grundskat at betale til rodemesterne, naar de derom giøre anfordring og terminen er forfalden, og paa det at eenhver kand være forsikkret, at fornævnte skat til opmuddringen, og hvis deraf dependerer, alleene bliver anvendt, saa have vi allernaadigst anbefalet os elskelige præsident, borgemestere og raad udi vores kongelig residentz-stad Kiøbenhavn, at de imellem sig selv udnævner een af borgemesterne, een raadmand og tvende af de to og tredive mænd, som pengene kunde incassere og igien til fornødenhed udgive, samt have indseende med dette verks betienter, og i det øvrige drage omsorg for at alting vel, som det sig bør, vorder forrættet, og siden, naar samme er til ende

VIII s.615

bragt, for alt at aflegge regnskab for magistraten og staden. Hvorefter alle og eenhver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rætte. Givet paa vort slot Friderichsberg den 15 decembris anno 1724.

Sæl. Reg. LI. 744-45.

VIII s.616

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 16 21:06:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top