eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.993

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 606
Nummer: 993


<-Forrige . Indhold . Næste->

993.

28 Okt. 1724.

Privilegium paa at forfærdige Kønrøg og at trykke Tapeter.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Zacharias Nieman, som skal have lærdt at giøre kønrøg og ellers derforuden skal være een tapet trykker af profession, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hand skal være sindet at ville nedsette sig uden for vores etc. Kiøbenhavns Øster port og der at forfærdige og levere saa megen kønrøg, som ikke alleeniste udi bemelte Kiøbenhavn, men end og udi vore riger Danmark og Norge aarlig kunde forbruges, saavelsom og at forfærdige og tilfals holde alle haande trykkede tapeter, saa fremt det allernaadigst maatte behage os at befale, at ingen anden kønrøgmager, ei heller tapet trykker i visze aar sig herudi provincien maatte nedsette for at oprette saadanne manufacturer, saalenge hand eenhver med den behøvende quantitet forsyner, desligeste ogsaa at ingen kønrøg fra fremmede stæder her i vort rige og ingen trøkkede tapeter efterdags her udi provincien maatte ind føris uden rigs fra, og vi hannem derpaa frihed allernaadigst ville med deele, da have vi efter os elskelige vores tilforordnede udi politie og commerce collegio deris herover etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte Zacharias Nieman, naar hand først sit borgerskab etc., maa udi ti aar alleeniste for Kiøbenhavns jndbyggere kønrøg forarbeide, hvorimod hand skal være forbunden til at fabriqvere det lige saa got og give samme kiøb derpaa, som det fra fremmede stæder kand haves. Men skulle det siden befindes, at hand upaaklagelig kand fournere voris etc. Kiøbenhavn, ville vi allernaadigst lade forbyde fremmede at indføre kønrøg. Dog ikke førend hand forsvarligen dermed kand forsyne baade Kiøbenhavn og vort land Sielland. Saa ville vi og hermed allernaadigst have bevilget og tilladt, at naar bemelte Zacharias Nieman sit borgerskab, som meldt er, haver taget, maa hand sig iligemaade af trykkede tapeter at giøre, som hand best veed og kand, ernære og det tillige med andre i Kiøbenhavn boesatte, som af samme tapeter at giøre sig ernære eller herefter sig derpaa kunde nedsette. Forbydendes etc. Fredensborg slot dend 28 octobris anno 1724.

Sæl. Reg. LI. 726-27.

VIII s.606

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 16 19:59:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top