eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.99

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 88
Nummer: 99


<-Forrige . Indhold . Næste->

99.

22 April 1709.

Om Straf for en Mand, der havde taget et kgl. Liberi i Gælds Betaling.

Etats raad Oluf Rømer.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi den 12 aprilis sidst forleden allernaadigst have befalet dig, at du strax skulle tilholde Søren Sørensen, boende i Trompeter gangen her i voris etc. Kiøbenhavn, uden ophold at levere, under tilbørlig straf, i voris store liv-stald, hvis af voris liverie hand hafde fordristet sig til paa egen haand at indeholde af det, een voris staldburs af samme voris stald, som hos hannem ved døden var afgangen, hafde draget, hvilket hand ikke, formedelst at dend døde hannem for kost og kammer eendeel penge skulle vere skyldig bleven, i mindelighed haver villet fra sig give, og vi nu af din derom indkomne allerunderdanigste beretning har maat fornemme, at i hvorvel du forskrefne Søren Sørensen ved din fuldmegtig haver ladet advare og tilsige at effterkomme samme voris allernaadigste ordre med forskrefne voris liverie i voris store liv-stald at levere, hand dog sig der imod med adskillige formastelige ord halstarig haver opiniatreret, saa er her med voris etc., at du ikke alleene forbenævnte Søren Sørensen for saadan sin opsetzighed og halstarighed strax og indtil videre lader arrestere, men end og ovenskrevne voris liverie af hans huus og giemme, om det ikke med gode extraderis, med magt lader udtage og i meerbemelte vores store liv-stald levere. Dermed etc. Hafniæ d. 22 aprilis 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 139-40.

VIII s.88

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 20:32:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top