eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.979

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 600
Nummer: 979


<-Forrige . Indhold . Næste->

979.

5 Avg. 1724.

Om Borgerkaptejnernes Forpligtelse til at sidde i Inkvisitionskommissionen.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi saavel af dend fra eder paa tvende til os af Herman Harmsted og Jacob Peterssen Woller, begge stads capitainer udi vores etc. Kiøbenhavn, af dend 31 ianuarii og 26de martii udi indeværende aar indgivne allerunderdanigste suppliquer, anlangende at de allernaadigst maatte forskaanes for at sidde udi inquisitions commissionen i stokhuset, i henseende at voris elskelig kiere hr. farfader salig etc. dend 15 ianuarii 1670 udi et til da værende magistrat udi bemelte Kiøbenhavn ergangen rescript allernaadigst haver befalet, at alle stads capitainer saavelsom lieutenanter, corporaler og gefriedere over borgerskabet skulde være fri for alle borgerlige og byens bestillinger, indkommen erklæring af dend 24 aprilis sidstafvigt, som af eders til os elskelig Friderich Rostgaard etc. dend 2 iunii nest efter aflatte skrivelse allerunderdanigst have ladet os referere, at det dend 23 iulii 1695 først haver taget sin begyndelse med, at 2de borger capitainer sammesteds tillige med andre tilforordnede af dend militaire stand skulle administrere dend af vores elskelig kiere hr. fader salig etc. dend 13 aprilis 1686 allernaadigst anordnede inquisitions commission udi stokhuset, som og saaledes skal have continueret uden mindste imodsigelse indtil nu sidst afvigte 12 ianuarii, da forommelte 2de borger capitainer uagtet eders foregaaende udmeldelse skal have sat sig derimod og vegret sig ved at tage sæde der i retten, formeenende, at de ved slig udmeldelse vare forurettede, saa er nu hermed vores etc., at j alvorligen reprimanderer fornævnte 2de supplicanter for deris motvillighed i at efterleve eders udmeldelse til at sidde udi inquisitions commissionen og derhos tilholder dem uden nogen modsigelse samme forderligst at tiltræde og bievaane, indtil de derfra af eder bliver entledigede, saa fremt de ikke for opsetzighed imod deris øvrighed ville ansees med vilkaarlig straf. Derefter j etc. Skrevet etc. Friderichsberg slot, dend 5 augusti anno 1724.

Sæl. Tegn. LXIV. 337-38.

VIII s.600

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 19:29:41 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top