eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.976

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 598-599
Nummer: 976


<-Forrige . Indhold . Næste->

976.

21 Juli 1724.

Strid om en Vejrmølle paa Christianshavn.

Etats raad Severin Junge og Povel Conrad Bøchman.

F. 4. Viide maa j os elskelig Severin Junge etc. og Poul Conrad Bøchman, at eftersom vi den 21 ianuarii sidst forleden aller-

VIII s.598

naadigst have anbefalet os elskelige Severin Rasmussen, vores iustitz raad, og Diderich Sechman etc., at de som commissarier paa Jacob Lillebech, vores hof bager, hans side tilligemed 2de andre commissarier, som munsterskriver Jens Rasmussen paa sin side, om hand det etc., skulle parterne paa en beleilig tid og sted etc. og da dennem om deris imellem værende tvistighed angaaende saavel et imellem parterne om een Lillebech forhen tilhørende gaard og mølleverk, paa Christianshavn beliggende, sluttede kiøb som de af os paa samme gaard og mølleverk allernaadigst forundte privilegier samt den af Lillebech udgivne revers, med hvis videre af forberørte tvistighed kunde dependere, enten udi mindelighed at foreene eller, for saaviit deraf ei for andre retter etc., ved endelig dom og sententz efter loven at adskille, med viidere samme vores allernaadigste ergangne befalings tilhold, og fornævnte munsterskriver Jens Rasmussen nu af os allerunderdanigst haver været begierendes 2de commissarier paa sin side, som ei aleene maatte anbefales i anledning af bemelte commissorii formelding, men end og paa hans til Lillebech havende prætentioner forsvarligen at kiende og dømme, da saa fremt j dertil godvilligen kand formaaes, er vores etc., at j retter eders leilighed efter strax at træde udi commission til forbemelte iustitz raad Severin Rasmussen og secreterer Diderich Sechman og forberørte commission tillige med dennem etc. Dersom og een af eder etc. Givet etc. Friderichsberg slot dend 21 iulii anno 1724.

Sæl. Tegn. LXIV. 322-23.

VIII s.599

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 19:19:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top