eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.96

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 86
Nummer: 96


<-Forrige . Indhold . Næste->

96.

20 April 1709.

En Jøde faar 5 Maaneders Protectorium til at forhandle med sine Kreditorer.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom vi den 3 maji anno 1704 haver givet Nathan Goltsmith den yngre af jødiske nation, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhavn, voris protectorium paa 5 aar i vore riger og lande for alle hans uden rigs creditorers krav og tiltale, paa det at hand desto bedre kunde søge dennem efter haanden at contentere, og hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at det ikke endnu for hannem haver været muligt eller giørligt, i henseende at hand een anseelig gields fordring skal have udstaaende, og hand derfor i værende tid ingen betaling haver kundet bekomme, da have vi efter bemelte Nathan Goltsmidts herom etc. allernaadigst bevilget og forundt, saa og etc. hannem fem maaneders prolongation, at regne fra dend tid, hans forige protectorium exspirerer, saa at hand imidlertid maa nyde fri og sikker leyde i vore riger og lande for alle hans uden rigs creditorers anstrengelse og molest, paa det hand i samme tid kunde søge dennem at tilfreds stille. Thi byde etc. Givet etc. Hafniæ d. 20 aprilis 1709.

Sæl. Reg. XLV. 60.

VIII s.86

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 20:21:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top