eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.954

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 588
Nummer: 954


<-Forrige . Indhold . Næste->

954.

17 Dec. 1723.

Privilegium paa en Farveplantage.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi effter etc. allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og etc., at os elskelig Gregorius Wulf, vores krigs raad etc., tilligemed 2de urtegaardsmænd og borgere heri vores etc. Kiøbenhafn ved navn Christopher Berens og Andreas Berens samt een farver i vores ulden manufactur fabrique navnlig Georg Gøbel maa uden for bemelte vores residentz stad indrette een plantning og avling af de til at farve tienlige urter og gevexter af adskillige sorter paa efterfølgende conditioner:

1. Skulle de saavelsom andre være deelagtige i vores angaaende manufacturers jndrettelse allernaadigst udgangne og ved trycken bekiendt giorte privilegier.

2. Maa de til at indrette og fortsette ovenbemelte verk antage til participanter og interessenter de af vores undersaatter, som de dertil kunde formaae. Saa skal og bemelte krigs raad Wulf og fornevnte hans interessenter saavelsom ogsaa deres arvinger altid have og beholde directionen over dette verk.

3. Ville vi til at facilitere vercket og befordre dets fremvext lade fornevnte interessenter anviise og indrømme en staden tilhørende grund og pladz uden for Vester port paa dend høyre side, naar mand kiører udaf porten, langs ved contracharpen indtil dend lige over for liggende veyer mølle, og hvilcken pladtz nu af stadens kiæmner skal være bortleiet til en vognmand navnlig Lars Larsen, saa at de samme plads og grund til ovenbemelte brug i tyve aar maa beholde, imod at de deraf til staden i aarlig leye svarer tyve rixdaler.

4. Ingen maa, under haard og vilkaarlig straf, understaae sig noget af forbemelte urter og gevexter enten hemmelig eller aabenbare at opgrave og borttage. Og ville vi, paa det sligt saavit mueligt kunde forekommes, at ved disze plantager skal opsettes et tegn, som udviser det herom giorte forbud.

5. Saa snart og saa een saa stoer qvantitet af disze til at farve tienlige urter og gevexter, som til vores ulden manufactur fabriqve og ellers til farverierne i vore riger og lande udfordres, ved Guds velsignelse her er avlet og for saa civil en priis, som det fra fremmede stæder forskrives, kand selges og afhændes, da ville vi allernaadigst. føye dend anstalt, at af saadanne til at farve tienlige og her voxende urter og gevexter ey noget fra fremmede stæder i vores riger og lande skal indføres og selges. Forbydendes etc. Hafniæ dend 17 decembris 1723.

Sæl. Reg. LI. 551-52.

VIII s.588

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 17:36:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top