eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.953

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 587
Nummer: 953


<-Forrige . Indhold . Næste->

953.

17 Dec. 1723.

Om Indretning af en Farveplantage udenfor Vesterport.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom os elskelig Gregorius Wulf, vores krigs raad etc., paa egne og med-interessenters vegne for os allerunderdanigst haver andraget, at de ere sindede at indrette et plantning og avling af de til at farve tienlige urter og gevexter af alle sorter, med allerunderdanigst begiering, at dennem til den ende een staden tilhørende grund, som ligger uden for Vester port paa dend høyre side, naar mand kiører ud af porten, langs ved contra charpen indtil den lige over for liggende veir-mølle, og hvilken grund af stadens kiæmner skal være bortleiet til Lars Larssen vognmand, motte anviises og til samme brug i tyve aar imod een aarlig afgift overlades, og vi dennem saadan deris ansøgning, i henseende at den sigter til publici beste og manufacturernes fremvext, allernaadigst have bevilget, saa er hermed vores etc., at j strax giør den anstalt, at bemelte heroven for beskrevne plads til forskrevne krigs raad Wolff og hans med interessenter vorder indrømmet og i tyve aar overladt, imod at de deraf aarlig til staden svarer tyve rixdaler i leye, saa og at meerbemelte krigs raad og hans med-interessenter efter deris eget tilbud betale fornævnte vognmand Lars Larszen dend rug, hand allereede i samme plads skal have saaet, og fornøyer ham for det arbeid, hand derved kand have haft, alt efter gode mænds sigelse. Og haver j og saa til den ende dennem derom, det beste mueligt er, at foreene. Dermed etc. Befalendes etc. Hafniæ dend 17 decembris anno 1723.

Sæl. Tegn. XXIV. 236-37.

VIII s.587

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 17:31:41 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top