eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.948

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 584-585
Nummer: 948


<-Forrige . Indhold . Næste->

948.

29 Okt. 1723.

Om Skomagerlavets Gæld.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Hans Albrecht Franck, oldermand for skomager lauget i vores etc. Kiøbenhavn, tillige med fleere laugsmestere for os allerunderdanigst haver andraget den anseelig gield, som lauget er geraaden udi saavel for pestens tid som derefter formedelst de af oldermændene optagne capitaler til laugets nødvendige brug og garberietz fortsettelse, som i alt skal rendere til een summa af 8000 rdr., allerunderdanigst derhos anholdende, at som eendeel af creditorerne haver ladet opsige deres capitaler og derefter ei alleene taget dom over ham som oldermand paa laugets vegne, men og ladet vurdere og seqvestrere hans boe, hvilket og skal være skeet ved elleve laugsmestere, som tillige med oldermanden haver underskrevet nogle visze obligationer, vi da allernaadigst ville forunde bemelte skomager laug moratorium paa 10 aar, og j udi eders derpaa indkommen allerunderdanigst erklæring beretter, at det paa den eene

VIII s.584

side vilde præjudicere de, som haver at fordre udi deres ret, og meest dem, som haver laant lauget umyndiges midler, hvilke da selv derover kunde komme i decadance, og at det paa den anden side sigter til enhver mester, som enten er eller herefter kommer i lauget, deris credits spilde, hvilket da omsider vilde foraarsage laugets yderste ruin, hvorfore j, paa det at de, som haver underskrevet obligationerne, ikke skulle lide for det heele laug og blive ruineret, da de ikke har haft nogen særdeeles fordeel af laanet, som er kommet til laugets felleds nytte, allerunderdanigst holder det for best, at samtlige mesterne giorde indskud, enhver efter sine vilkor, hvoraf de 2de creditorer, som har begynt proces mod dem, efter deres fordrings størrelse kunde betales noget paa gielden, da de andre creditorer, som ei endnu havde reist sag, bleve desto roeligere, og som j til den ende have ladet samtlig lauget fremkalde for eder og da formaaet nogle til godvillig at erklære sig at vilde giøre det proponerede jndskud og andre antegnet, forsaaviit holdtes billig, indstille j samme eders forslag til vores allernaadigste approbation, og at vi tillige derhos allernaadigst ville bevilge og tillade, at hvis mesterne i saa maader haver udlovet og er antegnet for, maatte ved tvende af lauget, som j dertil finder meest beqvem, indfordres, og om nogen skulle viise sig uvillig udi at afdrage deres andeel, der da af deres bo maatte skee udpantning derfor, thi er vores etc., at j derudinden stiller den anstalt, som er giørlig, forsvarlig, og lauget udi mindelighed kand formaaes til, til de tvende creditorers betaling. Dermed etc. Hafniæ dend 29 octobris anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 209-10.

VIII s.585

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 16:44:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top