eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.946

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 583
Nummer: 946


<-Forrige . Indhold . Næste->

946.

8 Okt. 1723.

Moratorium for en Fallent.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Johan Henrich Cron, som haver erholdet vores allernaadigste moratorium paa 3 aar for hans creditorers anstrengelse, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hans kramboed og gods skal end nu holdes under den samme arrest og forsegling som tilforn, da nogle af hans creditorer, som haver hans vexler i hænde, lod derpaa giøre arrest, hvorover hand ikke kand faa fri haand over hans boe dermed at handle og vandle, som hand best til hans creditorers betaling efter haanden kunde finde leilighed til, anholdende derhos allerunderdanigst, at naar til de creditorer, hvis vexlers summa, nemlig 1970 rixdaler, allereede er forfalden, deris sikkerhed blev af hans kramvahre aflagt saa meget, som til den summa kunde eragtes tilstrekkelig, den giorte forseigling og arrest for det øvrige, nemlig 1775 rixdr., som og er for vexler, men ikke førend in decembris i indeværende aar og ianuarii tilstundende aar forfalder, da maatte vorde ophævet, saa at hand kunde blive hans boe og effecter fuldkommen raadig uden nogens hinder og tvang, thi er vores etc., at j for at forekomme ald videre vitløftighed forderligst for eder kalder saavel bemelte Johan Henrich Cron som foranførte hans creditorer, hvis vexlers betalings termin allereede er forfalden, og paa beste maade imellem dennem afhandler det, saaleedes at samme creditorer for deris vexlers summa udi hans vare og effecter til betaling inden en vis tiid kunde vorde forsikkret og hans forseglede boe og vare hannem da igien til fri og egen disposition overlades, i allerunderdanigste følge af voris hannem forundte allernaadigste moratorio, paa det hand de øvrige hans creditorer, hvis vexler endnu ikke er forfalden til betaling, saavelsom de andre iligemaade kunde see fornøyet og tilfreds stillet, alt efter deres krafs beskaffenhed. Dermed etc. Hafniæ dend 8 octobris anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 193-94.

VIII s.583

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 16:07:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top