eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.941

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 580-581
Nummer: 941


<-Forrige . Indhold . Næste->

941.

20 Avg. 1723.

Moratorium paa 3 Aar.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Johan Henrich Croone, borger og klædekræmmer her i vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes hand, effter at hand for fire aars tid siden har begyndt med kram handlingen her sammesteds, skal som een ung kiøbmand for at tilvende sig næring have til een og anden udborget af hans kramvahre til imod 5000 rdr., som saaleedes er ham af hænderne, og hvoraf hand til denne tid ikke skal have kundet i mindelighed indbekomme noget til hans creditorers afbetaling,

VIII s.580

hvorover de nu baade skal have angrebet hans person og effecter til hans paafølgende total ruin, saafremt hand icke til deris afbetaling nyder dilation og befrielse for saadan bemelte hans creditorers anstrengelse, da have vi effter hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte Johan Henrich Crone maa paa trei aars tid for alle hans creditorers anstrengelse og arrest paa hans person være frj og forskaanet, paa det hand etc. Dog skal dette etc. Hand haver og udj anleedning af vores dend 31 martii 1719 om adskilligt iustitien vedkommende allernaadigst udgangne forordning dends 2den articul at lade dette vores allernaadigste brev til hans værneting næste eller andet ting, effter at det hannem er tilhænde kommen, læse og protocollere. Hvoreffter etc., under vor hyldest og naade. Hafniæ d. 20 augusti 1723.

Sæl. Reg. LI. 478-79.

VIII s.581

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 15:48:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top