eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.940

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 580
Nummer: 940


<-Forrige . Indhold . Næste->

940.

20 Avg. 1723.

Om en Sandkiste ved Nyhavn.

Iustitz raad Thomas Bartholin og iustitz secreterer Diderich Sechman.

F. 4. Vide maa j os elskelige Thomas Bartholin etc. og Diderich Sechman etc., at eftersom Ole Hanssen af vores etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes os elskelige vores tilforordnede udi havne commissionen skal ved skriftlig contract af 13 aprilis 1720 have accorderet hans hustru Anna afgangne Jens Nielsens, da hun var enke, en pladtz ved enden af Nyhauns canal, hvor hun maatte og skulle indrette en sandkiste, efter samme imellem dem oprettede contracts videre formelding, med condition, at som havne commissionen ikkun betalte 200 rixdr. til bemelte sandkistes forfærdigelse og hun af egne midler bekostede det øvrige, som sig til en anseelig summa skal have bedraget, hun da saavelsom hendes arvinger at skulle nyde, bruge og beholde meerbemelte kiste til brugelighed ved sandføreriet, saalenge hun eller de forbleve udi steenfører lauget og betalte til havne commissionen den aarlige accorderede afgift 25 rixdaler samt holdte kisten vedlige og udi vedbørlig stand, jkke desmindre, da bemelte Ole Hanssen nu er kommen i egteskab med fornevnte Anne afgangne Jens Nielsens, skal bemelte vores tilforordnede udi havne commissionen have den 22 maji sidstafvigt ladet ham sandkisten opsige til 11te iunii eller i det længste inden førstkommende 27 augusti at qvitere og rydiggiøre, derhos allerunderdanigst anholdende om tvende commissarier, som kunde kiende og dømme udi denne sag, enten hand fremdeeles skal beholde sandkisten til brugelighed efter contracten, eller og hand efter opsigelsen skal være pligtig til at afstaa og rødig giøre den, da saa fremt j dertil godvilligen etc. Hafniæ dend 20 augusti anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 171-72.

VIII s.580

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 20:11:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top