eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.939

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 579
Nummer: 939


<-Forrige . Indhold . Næste->

939.

9 Avg. 1723.

Om Tiltale til Brændevinsbrænderne for deres Opløb.

Johan Philip Ratheken, iustitz raad og politiemester.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom det for nogen tiid siden, da vi kom fra Fredensborg her indtil staden, haver tildraget sig, at fast samtlige brendeviins brenderne her sammesteds sig havde sammenrottet og imod Vibens huus uden for stadens Nørre port gaaen os i møde, da det dog dennem forhen af dig var forbøden ikke paa saadan maade deris memorial til os at overgive, og vi, formedelst at de havde understaaet sig til sligt at giøre, dig allernaadigst haver anbefalet bemelte brendeviins brendere at afhøre, og det da er befundet, at consumptions inspecteur Windeløv for dennem samme memorial haver projecteret og formodentlig skal have instigeret disze brendeviins brendere til saaledes sig at sammenrotte og bemelte memorial paa saadan utilbørlig maade at overlevere, da som slig sammenrotning kunde have fortient vores u-naade og stor straf, saa ville vi dog alleeniste, at du bemelte brendeviins brendere derfor een alvorlig reprimande skal give og dennem ellers i vores navn pardon tilsige, saa og af deres arrest entledige, naar de udsiger og tilstaar, hvad de om bemelte inspecteur Windeløv vide, og om hand ikke og saa foruden at concipere for dem den indgiven memorial haver animeret dennem til sig uden porten at tilsammen rotte. Og ville vi saa for denne gang af synderlig kongelig naade have dennem pardonneret, dog at de herefter ikke understaar sig til saadant at giøre. Ellers skal det ikke være dem formeent deres allerunderdanigste memorialer i collegierne at indgive, men for deslige til sammen rotting haver de sig at i agt tage. Og som fornævnte consumptions inspecteur Windeløv skal have projecteret forberørte memorial og brendeviins brenderne formodentlig, som melt er, til fornævnte sammen rotting annimeret, saa er vores etc., at du meerbemelte inspecteur Windeløv derover hører, og saa fremt du finder det fornøden, da hannem endnu videre med nogle af brendeviins brenderne at confrondere, og skulle hand ikke ville gaa til bekiendelse, haver du hannem da at lade arrestere. Dermed etc. Rosenborg dend 9 augusti anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 164-65.

VIII s.579

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 20:05:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top