eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.937

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 577-578
Nummer: 937


<-Forrige . Indhold . Næste->

937.

28 Juli 1723.

Om Omgangsbryggeriet.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saasom vi effter derom giordte allerunderdanigste ansøgninger ved vores allernaadigste forordning af 12 martii indeværende aar have paabudet omgangs brygningen herudj staden, hvilken omgangs brygning vi effter det, som os derom dend tid er bleven foredraget, allernaadigst havde formeent at være til alle jndbyggeres beste og til en saa god orden ved brygningen,

VIII s.577

at ingen derved skulle vorde graveret eller given anledning til billig klagemaal, men vi dog nu tvert imod med største mishag maa fornemme og af mange saavel fra den civil som militair etat, og helst de fattige og u-formuende, til os indkomne beviislige klagemaal og besværinger klarlig haver befunden, at dend i saa maade bevilgede omgangs brygning imod vores allernaadigste intention, villie og omhue for det almindelig beste er geraaden til manges skade og fornærmelse, ja til største besværlighed baade for dennem, som til deris huus fornødenhed, saavel som for dennem, som til deres næring med at udtappe og skiencke noget øl behøver, og at alt saa brygger-lauget nu ligesaa lidet som forhen i vores hr. faders kong Christian dend femtes salige etc. regieringstid haver kundet præstere ved saadan omgangs brygning, hvis de burde og vi til det algemeene beste sikkerlig havde forventet, thj have vi effter slig beskaffenhed allernaadigst for got befunden dend ved meerbemelte vores allernaadigste forordning af 12 martii sidstleeden brygger lauget her i staden tilladte omgangs brygning igien at ophæve, saasom vi den hermed aldeeles ophæver, saaleedes at den til næstkommende 1te septembris skal være afskaffet. Og ville vi allernaadigst, at effter dend dag det med brygningen i allemaader skal forholdes effter af vores hr. fader salig etc. udgiven forordning af 21 ianuarii 1690 saavelsom andre om brygger lauget effter dend tiid indtil den 12 martii indeværende aar udgangne befalinger, saaleedes at de eene udj alle deres ord og clausuler skal vorde effterlevet. Og byde samt befale vi hermed vores tilforordnede udj politie og commerce samt magistrats collegio udj vores etc. Kiøbenhavn herover stricte at holde og denne vores allernaadigste villies meening alle og eenhver vedkommende til allerunderdanigste effterlevelse at lade bekiendt giøre. Givet etc. Rosenborg slot d. 28 iulii 1723.

Sæl. Reg. LI. 469-70.

VIII s.578

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 19:56:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top