eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.930

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 574-575
Nummer: 930


<-Forrige . Indhold . Næste->

930.

4 Juni 1723.

Om Tiltale til Brændevinsbrænderne for et paatænkt Opløb.

Johan Philip Ratheken, iustitz raad og politiemester.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vi have ladet os referere, hvad du i din memorial af dato 16 maji nestafvigt paa det allerunderdanigste haver andraget om det store antal af brændeviins mænd, som skulle have besluttet at gaa os i møde den 11 maji nestafvigt ved vores seeneste hiemkomst fta Friderichsborg, og hvorledes du dem haver forbudet paa den maade at rotte sig sammen, med videre, saa og at de saadan din formaning uagtet dog have begivet sig paa veyen i et selskab af 150 til 200 personer for at overgive til os selv

VIII s.574

en suppliqve i stedden for at holde sig vores allernaadigste anordning efterretlig og samme i det af veris ollegier, hvor deres begiering bør examineres, at overlevere. Og som vi da viszeligen finde stoor mishag i saadan deris adfærd, saa er vores etc., at du paa en god og lempelig maade udforsker, hvo iblandt dennem der haver tilskyndet de øvrige af deris selskab at blive fremturendis i deres første, ubetenksomme foretagende og i saa maader at sette din velmeente formaning og giorde forbud tilside. Hvornest du haver at paaminde dennem, at saadan deris utilladelige opløb meget vel kunde have fortient at straffis, om vi med strenghed imod dennem ville lade forfare, og endeligen paa det alvorligste at advare dennem, at de ingenlunde maa gaa deris foresatte øvrighed, som er denne stads magistrat, forbi, men for dennem bør andrage deris anliggende med begiering, at saa fremt de ikke kunde hielpe dem til rette, de da ville forestille deris sag for os selv eller i de af os allernaadigst beskikkede collegier, da de ikke bør tvile paa, at deris ansøgning jo bliver os paa allerunderdanigste foredraget til vores allernaadigste resolutions forventning, men for alting, at de vogter sig for paa ovenskrevne maade sig efterdags at sammenrotte. Hvorpaa du haver at imodtage deris allerunderdanigste suppliqve og samme i det collegium, hvor den henhører, at indsende. Hermed etc. Rosenborg slot dend 4 iunii anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 125.

VIII s.575

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 19:08:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top