eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.929

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 574
Nummer: 929


<-Forrige . Indhold . Næste->

929.

28 Maj 1723.

Om Indpas i Johan Drewsens Eneret til at opkøbe Klude.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Johan Drewssen, papiermester paa Strandmølle papier verck her i vort land Sielland, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes her i vores etc. Kiøbenhavn skal opholde sig visze folck, som opkiøber hvis gamle lumper og klude, som de kand overkomme, og det alt til fremmede stæder forsender, derhos allerunderdanigst begierendes, at som de gamle lumper og klude er det eeneste, hvoraf bemelte hans Strandmølle papier verk, som hand med stor u-mag og bekostning skal have bragt i forsvarlig stand, skulle fremdeeles vedblive, vi da allernaadigst ville meddeele hannem det privilegium, at ingen, hvercken jnden eller udenlandske, maatte understaa sig at opkiøbe samme gamle lumper og klude, hvercken her i vores etc. Kiøbenhavn eller i kiøbstæderne og paa landet over alt i vort land Sielland, da have vi effter hans herom etc. samt os elskelige vores tilforordnede udj politie og commerce collegio deris derpaa etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte Johan Drewessen og ingen anden, hverken jndenlandske eller fremmede, maa, indtil vi anderleedes etc., være berettiget her i vores etc. Kiøbenhavn eller udj de andre kiøbstæder og paa landet her i vort land Sielland at opkiøbe saadanne gamle lumper og klude imod billig og reede betalling. Hvorimod hand skal være tiltenckt baade her i staden og i de andre kiøbsteder i Sielland at beskikke visze persohner, som slige klude og lumper af folck kunde kiøbe, til hvilken ende hand over alt dette haver at lade publicere, paa det folck kand vide, til hvem de sig kand addressere. Forbydendes etc. Rosenborg dend 28 maji 1723.

Sæl. Reg. LI. 408-09.

VIII s.574

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 19:03:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top