eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.926

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 572-573
Nummer: 926


<-Forrige . Indhold . Næste->

926.

7 Maj 1723.

Om Soldaters Fuskeri og Forprang.

Hr. Georg Hedewiger greve af Sponek, general lieutenant og commendant, med fleere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom vi meget ugierne have maat fornemme, hvorledes de militaire og gemeene soldater her i vores etc. Kiøbenhavn med u-forsvarlig og høyst skadelig fuskeri og forprang skal omgaaes, hvilket skal være borgerskabet og de skatskyldige undersaatter til stor skade og mueligt i lengden til total ruin, da have vi allernaadigst fundet for got derover een commission at forordne, som saavel kunde undersøge saadan i svang gaaende fuskerie og forprang som og reglere alting derved paa den foed, at borgerskabet ikke vorder til derss skade graveret. Til hvilken ende hermed vores etc. er, at j strax med hver andre til sammen træder og ikke aleeneste paa det nøyeste undersøger den indpas og skade, borgerskabet ved saadan fuskeri, forprang og negotie vorder tilføyet, men end og paa beste maade overveyer og delibererer, hvorledes sligt herefter kand forekommes, saa og hvorviit det kand være bemelte militaire personer eller deris hustruer tilladt at bruge nogen næring baade med deris arbeide og haandverk, saa og med handel og høkkerie, hvorudi vi allernaadigst ville, at der dog skal giøres forskiel paa dem, som ere aftakkede og ellers intet af os til livs ophold bekomme, og paa dennem, som virkelig staa i tieniste og nyder deris besolding, og os saa derover eders allerunderdanigste relation og betenkende til videre vores allernaadigste resolution at indgive. Og som ellers til os er indkommen een allerunderdanigst supplication fra nogle af stadens borgere af dato den 18 ianuarii nest afvigt, ved hvilken de allerunderdanigst klager over forige ober qvarteermester Detlef Behr, at de ved hannem skal være kommen tilkort een summa qvarteer penge for det aar 1716, som de anfører at skal bedrage sig til 2504 rixdaler, men bemelte Detlef Behr deraf selv ikkun skal have tilstaaet at blive skyldig 1465 rixdaler, og over hvilken snpplication vi have ladet indhente vores deputerede udi land etatens general commissariat deres erklæring og betenkende, saa tilskikke vi eder herhos bemelte supplication, hvis videre indhold j selv etc., og er vores etc., at j iligemaade derover til os indsender eders allerunderdanigste betenkende, paa hvad maade j formeene, at det med den post best kand komme til sin vedbørlige rigtighed. Dermed etc. Hafniæ dend 7 maji anno 1723.

VIII s.572

De, som forskrevne befaling gik til, vare efterskrevne: general lieutenant etc. Sponeck, kammer herre hr. Christian Carl von Gabel, admiral Olaus Judichær, general major Christian Friderich von Staffelt, conferentz r. og præsident Johannes Christenssen Meller, oberste Friderich Hans von Walter, iustitz r. og politiemester Johan Philip Ratheken, iustitz raad Christian Berregaard, raadmand Jens Kuur og Niels Pederssen Giested, een af de 32 mænd.

Sæl. Tegn. LXIV. 92-93.

VIII s.573

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 18:50:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top