eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.922

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 569-570
Nummer: 922


<-Forrige . Indhold . Næste->

922.

9 April 1723.

Om Tilsyn med Fremmede.

Johan Philip Ratheken, iustitz raad og politiemester.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom du udi en din til os indgiven allerunderdanigste memorial af 27 februarii nestafvigt haver allerunderdanigst forestillet, at det efter vores til forige etatz raad og politiemester afgangne Claus Rasch dend 2 octobris 1703 allernaadigst ergangen befaling anlangende med fliid og agtsomhed at efterleve, hvis udi vores om politiens administration allernaadigst udgangne forordning iblandt andet tilholder politiemesteren at have tilsyn med, nemlig at sig ingen fremmede her i denne vores etc. Kiøbenhavn opholder, som for speidere eller anden ulovlig forehavende kunde være mistænkt, er høyt fornøden at være vidende, hvo de ere, som her i Kiøbenhavn og Christianshavn kunde ankomme og saa vel i vertshuusene som hos andre indlogere, og derhos allerunderdanigst haver proponeret, om ikke og saa udi freds tider med de her ankommende fremmede og reisende personer den anstalt, som, da den farlige smitsom sygdom i Sverrig og paa adskillige andre stæder grasserede, ved vores den 10 novembris 1710 til da værende politiemester, afgangen Johan Bertram Ernst allernaadigst ergangen befaling, som og udi krigens tiid ved en anden til bemelte politiemester Ernst dend 2 augusti 1712 ergangen befaling er bleven fornyet, maatte continuere og ved blive, saa give vi dig derpaa allernaadigst tilkiende, at vi allernaadigst have for got befundet, at hvad anstalter vi udinden forberørte vores til dine formænd allernaadigst ergangne befalinger haver paa de tider giort, foruden hvis i forordningen om politiens administration derom allernaadigst er befalet, skal herefter i alle maade continuere og ved vare og af dig efter dit embedes pligt med ald flid og agtsomhed allerunderdanigst vorde efterlevet, for saaviit det efter tidernis og personernes omstændigheder sig lader giøre og du som en fornuftig og eftertænksom øvrigheds mand det paa dit ansvar vilt lade ankomme. Til hvilken ende og hermed vores ydermeere allernaadigste etc. er, at verterne eller andre, hvem det end monne være, ingen undtagen, her i Kiøbenhavn og Christianshavn, som antager nogen til logemente, skal i anledning og følge af den allernaadigste udgangne forordning de dato 16 iunii 1686 ligeledes strax og ufortøvet

VIII s.569

give rigtig fortegnelse og forklaring om de reisende eller andre, som hos dem enten allereede logerer eller herefter logerendes vorder, alt efter den formular, som du derom ved en trykt placat udi et hvert huus lader kundgiøre. Og ville vi herhos allernaadigst, at naar du finder det at være fornøden, at du selv indgaaer enten i vertshuuse eller hos andre, som haver nogen fremmede og reisende til logemente, at du da paa en sømmelig maade erkyndiger dig om deres navne, stand og ærinde, og om de med troværdige paszer ere forsynede, hvorved du og nøye haver i agt at tage, om du skulle finde nogen skiellig aarsage til at fatte mistanke om slige personer, at du da ufortøvet enten til os selv eller til vores store cantzler og geheime conseil deszen befindende beskaffenhed omstændeligen indberetter. Dermed etc. Befalendes etc. Hafniæ dend 9 aprilis anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 67-68.

VIII s.570

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 13:22:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top