eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.917

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 566-567
Nummer: 917


<-Forrige . Indhold . Næste->

917.

19 Marts 1723.

Privilegium for Porcellainsværket

F. 4. giøre alle vitterligt, at omendskiønt vores interessenter udi det saa kaldede Delfs porselins eller hollandske steentøys fabriqve her i vores etc. Kiøbenhavn, nemlig Nicolai Burmester, Hans Jørgen Kircksteen, Petter Wartberg, Rasmus Æreboe og Jens Lassen, dend 27 novembris 1722 allernaadigst meddeelt skiøde paa en pladtz til samme Delfs porcelins eller hollandsk steentøys fabrique at oprette allernaadigst mentionerer, at de og deres arvinger bemeldte pladtz maa have, nyde, bruge og beholde til ævindelig arv og eyendom, saa have vi dog nu effter bemelte participanters allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at meerbemeldte platz dennem og deris arvinger, eller hvo dertil effter dem vorder berettiget, uden nogen reservation eller exception fra skiødetz dato af skal tilhøre til bemelte fabriqves befordring med dend dennem derpaa allernaadigst forundte frihed for jndqvartering, som dog ikke maa vare længere end 20 aar, men vel kortere, i fald at interessenterne bleve foraarsagede deris manufactur fra samme grund til et andet stæd at forflytte eller imod ald forhaabning at nedlegge. Og tillade vi end ydermeere af særdeeles kongelig naade, at naar fornævnte manufactuur paa denne af os der til allernaadigst forærede platz er sat i fuldkommen stand, og interessenterne som ovenmeldt nødvendig maatte maatte resolvere til andensteds her i staden eller i Siellands province deris manufactuur at anlegge, at da bemelte platz maa tilhøre dennem og deris arvinger, eller hvem dend, enten alt eller eendeel deraf, ved lovlig adkomst bekommer, saa de til ævig tid dend som anden fri grund og eyendom maa nytte, bruge og beholde, som de det best vide ville eller kunde, alleeniste at vedkommende da ikke nyder dend

VIII s.566

samme platz allernaadigst bevilgede frihed for skatter lengere end til ovenbemelte 20 aar ere exspirerede, om de i 20 aar paa samme platz dette manufactuur fortsetter, eller i saa megen kortere tid, som det sammestedz bliver brugt, men effter dend tid deraf ligesom af andre grunder og eyendomme skal svaris de skatter og contributioner, som deraf effter proportion bør gaa. Forbydendes etc. Hafniæ dend 19 martii 1723.

Sæl. Reg. LI. 354-55.

VIII s.567

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 12:52:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top