eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.916

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 565-566
Nummer: 916


<-Forrige . Indhold . Næste->

916.

12 Marts 1723.

Om Bogbinderlavets formente Højhedsret over Boghandlerne i Christiania.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Friderich Jacobssen Brun, som vi dend 5 junii 1702 tillige med fleere bogbindere allernaadigst have bevilget og tilladt, at de udi vor kiøbstæd Christiania og des underliggende district maa fri boghandling der sammesteds aleene, indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder, uden nogen andens indpasz nyde og beholde, for os allerunderdanigst klageligen haver andraget, hvorledes bogbinder lauget her udi vores etc. Kiøbenhavn skal have tilskrevet hannem og paastaaet, 1. at hand bør lade sig indskrive i deres laug og svare deres laugs rettighed samt derfor give penge til dem; hvis ikke, ville de ey tillade at de, som hos hannem lærer, maatte hos dem for svenne passere. 2. at hand ei maa forskrive svenne her fra staden uden derom at anmelde sig hos oldermanden, og 3die, at hand for hver dreng til ind og udskrivning skal betale oldermanden 2 sldr. og til svennene à parte efter behag, derhos allerunderdanigst anholdende om vores allernaadigste tilladelse at maatte efterdags som hid indtil lære drenge og forskrive saa mange svenne, som hand til sin profession behøver, uden hinder af bogbinder lauget her udi staden, saa at de, som i Christiania lærer, maatte ansees som svenne lige ved andre. Thi er efter os elskelige vores

VIII s.565

tilforordnede udi politie og commerce collegio deres derpaa indkommen allerunderdanigste erklæring vores etc., at j strax oldermanden tillige med laugs-mestrene udi bemelte bogbinder lauget herudi bemelte Kiøbenhavn for eder kalder og dennem forskrevne deres formastelige forhold alvorligen foreholder med advarsel, at de sig ikke saaledes herefter imod de udgangne kongelige forordninger forgriber, saa fremt de ikke ville have deres laugs rettigheder forbrudt. Og ville vi herhos allernaadigst, at j herom strax skal give notice til magistraten udi fornævnte Christiania til supplicantens efterretning. Dermed etc. Hafniæ dend 12 martii anno 1723.

Sæl. Tegn. LXIV. 45-46.

VIII s.566

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 12:43:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top