eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.913

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 564
Nummer: 913


<-Forrige . Indhold . Næste->

913.

27 Feb. 1723.

Ventebrev for en Kornskriver.

F. 4. etc. confirmation paa effterfølgende bestallings brev etc.

Præsident, borgemestere og raadmænd udj dend etc. Kiøbenhafn giøre vitterligt, at saasom jtzige kornskriver sr. Hans Hylling formedelst alderdom og svaghed ikke alltider kand opvarte sin tieneste, som det sig bør, saa haver vi antaget og beskikket, som vi ydermeere hermed beskikker og andtager Lauritz Schaltz til at assistere bemelte Hylling i hans svaghed og at have flittig opsigt med korn maalerne, at de giør deris forretning u-paaklagelig, og ellers i agt tage, hvis ved tienesten forefalde kand, dog med de vilkor, at hand Hylling self skal nyde og beholde sin løn og indkomster ved tienisten, ligesom hand hid indtil samme nydt haver, saalenge hand lever, og naar hand ved døden afgaar, skal meerbemelte Lauritz Schaltz da træde virkelig til tienesten og nyde samme med lige løn og rettighed, som hans formand for hannem nydt og hafft haver. Thi haver Lauritz Schaltz altsaa sig vedbørlig at rette og forholde effter dend instrux, hannem derpaa af os bliver meddeelt, og ellers effter hvis videre, som maatte eragtes nødig hereffter ved bemelte tieniste at anordne. Des til bekræfftelse under stadens indsegl og stadens raadstue skrivers teignelse. Datum Kiøbenhavns raadstue dend 7 decembris anno 1722. (l. s.). A. Raff.

Da ville vj bemelte etc. confirmere og stadfæste. Forbydendes etc. Hafniæ dend 27 februarii 1723.

Sæl. Reg. LI. 326-27.

VIII s.564

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 12:33:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top