eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.902

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 554
Nummer: 902


<-Forrige . Indhold . Næste->

902.

27 Nov. 1722.

Privilegium for en Skræder.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Peter Herche, oldermand for skræder langet i vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes hand, som nu skal være i sit alders 75 aar, effter at hand for tu maaneder siden skal have indladt sig i egteskab med een enke navnlig Bodild Gundersdaatter, bliver krævet af en og anden i bemelte Kiøbenhafn for ungefehr 6 a 700 rixdaler, som bemelte hans hustru skal være dennem skyldig, og hvorom hand før deris bryllup skal have været gandske u-vidende, derhos allerunderdanigst begierende, at vj allernaadigst ville bevilge, at hand maatte, i dend tid hand endnu haver at leve, være befriet for anstrengning af bemelte hans hustrues creditorer, indtil hand tid effter anden kunde giøre betaling for hende, da have vj effter slig hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand for alle bemelte hans hustrues Bodild Gundersdaaters creditorers krav og tiltale, saalenge hand lever, eller og indtil hand dennem tid effter anden self godvilligen kunde fornøye og tilfreds stille, aldeeles maa være frj og forskaanet. Dog skal dette vores etc. ej befrie ham for at betale hvis vexler bemelte hans hustrue etc. Hvoreffter etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ den 27 novembris 1722.

Sæl. Reg. LI. 271-72.

VIII s.554

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 18:14:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top