eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.901

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 553
Nummer: 901


<-Forrige . Indhold . Næste->

901.

27 Nov. 1722.

Om en Plads til et Porcellænsværk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at effter som Nicolai Burmester, Hans Jørgen Kircksteen, Peter Wartberg, Rasmus Æreboe og Jens Lassen, samtlige jndvaanere her i voris etc. Kiøbenhavn, af os allerunderdanigst have været begierende, at som de have paataget sig og med hinanden ere foreenede om her i staden at oprette og i stand bringe et saa kaldet Delfs porselins eller hollandsk steentøys fabriqve, vj da til samme vercks fortsettelse og befordring allernaadigst ville benaade dem med visze privilegier samt skienke og give dem een plads og sted, paa hvilken de samme fabrique kunde indrette, da have vj effter saadan deris herom etc. til forskrevne saa kaldede Delfs porselains eller hollandsk steentøys fabrique af særdeles kongelig mildhed og naade allernaadigst skiencket og givet, saasom vj og nu med dette voris obne brev skiencker, skiøder og aldeeles afstaar fra os og vores kongelig arve successorer udj regieringen til fornevnte fem interessenter og deris arvinger, eller hvo effter dem til samme fabrique, enten til een deel eller alt, maatte vorde berettiget, en øde og u-bebygt pladz, beliggende her i staden imellem cadette accademiets gaard og gade paa dend eene og hendes høyhed princesse Charlotte Amaliæ hauge plads og dend saa kaldede Princessens gade paa dend anden side, havende paa pladsens eene ende Store Kongens gade og paa dend anden ende Store Dronningens gade og strekkende sig udj lengde og breede saaleedes effter alen maal, som følger: Platzens eene side eller lengde, som vender ud til Cadet gaden, er 202 siellanske allen lang, og dend anden side, som vender ud til Princessens gade, er ligeleedes 202 allen lang, men i breede holder bemelte platz ud til Store Kongens gade 41 allen og ud til Store Dronningens gade ligeleedis 41 alen. Hvilken forskrevne platz etc. fornevnte fem interessenter og deris arvinger, eller hvo etc., maa have etc. for at vorde brugt til forskrevne verks og fabriques fortsettelse, saaleedes som de best ved og kand. Og ville vi dennem samme pladz for os og vores etc. fri hiemle etc. Forbydendes etc. Hafniæ dend 27 novembris 1722.

Sæl. Reg. LI. 270-71.

VIII s.553

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 18:08:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top