eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.894

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 549-550
Nummer: 894


<-Forrige . Indhold . Næste->

894.

14 Sept. 1722.

Om den stærke Mands Forestillinger.

Etatz raad og politiemester Johan Bartram Ernst.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom Etienne Capion af vores etc. Kiøbenhavn for os klageligen haver andraget, hvorledes Johan Carl

VIII s.549

von Eichenberg, som lader sig kalde den stærke mand, skal have treffet een accord med ham at lade see sine exercitzier paa hans i bemelte vor residentz stad opbygte theatro, men at hand samme ey lengere end i 3 uger skal have efterkommet og siden uden for staden paa dens grund ladet opbygge et theatrum i hans der havende hauge, hvor hand ei alleene lader see comædier og line dantzen, men end og til den ende skal have forført de af Capion forskrevne tydske comædianter, ved hvilket supplicanten formeener sig at være høyligen fornermet i de hannem af os givne allernaadigste privilegier, som ere til jndhold, at ingen uden hannem maa være tilladt comædier, linedantzen, marionetter og deslige i fornævnte vores residentz stad at lade see og holde, da som vi ingenlunde ville, at i slige tilfælde, som dette er, nogen forskiel imellem staden og dens tilhørende grund maa giøres, vi ey heller have benaadet Eichenberg med noget privilegio, saa er hermed vores etc., at du strax giør den anstalt, at fornævnte Eichenberg med sine comædier, og linie dantzen, som hand uden for staden paa dens grund lader see, straxen ophører og ikke understaar sig efterdags at giøre meerbemelte Capion nogen jndpasz i de hannem af os allernaadigst forundte privilegiis, saasom vi alvorligen ville, at hand der ud inden i alle maader skal vorde haandhævet og mainteneret. Dermed etc. Friderichsborg slot dend 14 septembris anno 1722.

Sæl. Tegn. LXIII. 447.

VIII s.550

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 17:02:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top