eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.893

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 548-549
Nummer: 893


<-Forrige . Indhold . Næste->

893.

14 Sept. 1722.

Om Bolværkerne ved Ny Børs

Havne commissionens tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom eierne til de huuse udi den saa kaldede Nye Børs i vores etc. Kiøbenhavn, efter at du Johan Bertram Ernst havde ladet bemelte huuses eyere tilsige for deres baghuuses fortoge ud til børszens canal at lade sette nye bolverker i linie med det bolverk, som er bleven sadt for den rette børs, haver for os elskelig vores tilforordnede udi politie og

VIII s.548

commerce collegio ved memorial andraget, at endskiønt de bolverker, som for samme deres fortoge nu staar, kunde ved en liden reparation i mange aar end nu henstaa, saa dog, naar dem i henseende til det smalle rum, der nu findes, maatte gives nogle alen bredere plads, at en vogn kunde vende og vedkommende i fornøden tilfælde deraf have nytte og fordeel, ville de forderligst af nye bekoste og lade sette nye bolverker for samme deres fortoge, til hvilken ende de og derover haver ladet forfatte et cort og aftegning, og som bemelte vores tilforordnede i politie og commerce collegio derpaa intet havde at sige, naar linien maatte gaa fra det yderste sted af sleve stedet efter tegningens udviisning, men i det øvrige haver henviist det til eder udi havne commissionen, og vi af eders os derom etc. forestilling af 27 augusti nestafvigt have fornummen, at j iligemaade befinder det at være tienlig, at disze bolverker bliver udflyttet efter den sidste puncterede linie A C udi det derover forfattede cort, dat. 5 augusti nest tilforne, paa det ved ulykkelige hændelser af jldebrand, som Gud naadelig afværge, kunde vendes med en vogn, jndvaanerne sammesteds derved og saa bekom dybere vand for deres fortoge, havnens breede dog uden skade, saa give vi eder derpaa tilkiende, at vi udi allernaadigst henseende til forberørte beskaffenhed allernaadigst have fundet for got eders os allerunderdanigst giorte forestilling om forberørte bolverkers udflytning allernaadigst at approbere, saa at udflytningen skal gaa efter dend sidste puncterede linie A C udi cartet til den yderste ende af det paa Klökkers bolverk værende slebe eller trappested. Og er herhos vores etc., at vedkommende eyere til samme huuse derimod efter deris giorte tilbud skal være til forpligtet samme bolverker efter den anviisning, som j dennem, som oven melt er, lader giøre, forderligst at sette og det paa een tiid, saa at den eene ikke efter den anden skal sinkes eller opholdes, men at alting derved vorder indrettet og bragt udi en regulier og vedbørlig stand, hvilket j vedkommende haver at tilkiende give og saa derhen see, at vores allernaadigste villie herudinden stricte vorder efterlevet. Dermed etc. Friderichsborg slot den 14 septembris anno 1722.

Sæl. Tegn. LXIII. 446-47.

VIII s.549

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 16:54:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top