eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.891

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 547-548
Nummer: 891


<-Forrige . Indhold . Næste->

891.

29 Avg. 1722.

Om Istandsættelse af Kastelsvolden.

Politie og commerce collegii tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom os elskelig Jørgen Christoph von Klenov, vores bestalter oberste af infanteriet, saa og commendant udi vores citadel Friderichshaun, udi et sit til os etc. memorial af den 24 augusti sidst forleden haver andraget at til arbeidet ved volden og verkerne udi bemelte citadelle, som efter vores den 29 iunii nest afvigt ergangne allernaadigste resolution skal repareres og i stand settes, een stor deel jord og møg behøves, saa er efter hans derhos allerunderdanigste giordte forestilling hermed vores etc., at j strax den anstalt giører, at borgerskabet udi vores etc.

VIII s.547

Kiøbenhavn, som fast gandske skal have opfyldt deres gaarder med møg og samme indeholder, indtil vold-reparationen kand være forbi, desligeste ogsaa renovations forpagterne vorder tilholt at lade saavel heste møget som og, hvis paa gaderne samles, herefter udføre til citadellet Friderichshaun og paa de stæder, som commendanten sammesteds lader anviise, henlegge og dermed continuere, saalenge det anbefalede arbeide ved citadellets volde samt verker vorder fortsadt. Til hvilken ende commendanten i bemelte Kiøbenhavn og er anbefalet at giøre den anstalt, at ingen imidlertiid vorder tilladt at udføre møg igiennem porterne. Dermed etc. Jægersborg slot den 29 augusti anno 1722.

Sæl. Tegn. LXIII. 434-35.

VIII s.548

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 15:59:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top