eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.882

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 543-544
Nummer: 882


<-Forrige . Indhold . Næste->

882.

29 Maj 1722.

Om Tyveri af Bly paa Tøjhuset.

Hr. Wilhelm Hedeviger greve af Sponek, general lieutenant og commandant, med fleere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos rigtig copie saavel af en fra vores cancellie raad og cammer advocat os elskelig Thomas Bredal af dend 5 maji nest afvigt indgiven memorial til os elskelige vore deputerede for vore financer og tilforordnede cammer collegio som og af deres til os derover indgivne allerunderdanigste relation og betænkende af 16 maji nestefter angaaende, at bemelte cancellie raad Bredal ved dend ham anbefalede sags undersøgning med blyetekker-arbeidet ved vore bygninger ei alleene skal være kommen i erfaring om, at kandestøberen Peter Schønfelt og fleere borgere her i staden skal have tilforhandlet sig endeel staalet blye,

VIII s.543

som hand dog ikke vil være gestændig, af hvem hand saadant blye sig har til forhandlet, men end og udforsket, at bemelte Peter Schønfelt og fleere borgere her i staden skal have kiøbt med de artillerie folk, som har staalet paa vores Tøyghuusz, og over hvilke borgere, som saaledes haver hælet og kiøbt med tyvene, er falden dom af stokhuusz commissionen, at de skulle arbeide udi Bremmerholms jern og deres boes lod os være hiemfalden, som j self deraf etc. Thi er vores etc., at j med hver andre strax til sammen træder for denne sag videre at undersøge og os saa derover eders allerunderdanigste betenkende at med deele. Dermed etc. Friderichsborg dend 29 maji anno 1722.

De, som forskrevne befaling gik til, vare foruden etc. og cammer herre Gabel efterskrevne, baron hr. Christian Gyldencrone, ober secretaire Friderich Rostgaard, conferentz raad og general procureur Caspar Bartholin, conferentz raad Wilhelm Helt, etatz raad og politie mester Johan Bartram Ernst, etatz raad Johan Schrader og iustitz raad og general auditeur Daniel Ditlef Dreesen.

Sæl. Tegn. LXIII. 367-68.

VIII s.544

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 15:22:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top