eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.881

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 542-543
Nummer: 881


<-Forrige . Indhold . Næste->

881.

22 Maj 1722.

Om Oplagspladser for Grund- og Brosten samt Sand.

De tilforordnede i politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom vi af eders i følge af en vores dend 6 februarii i indeværende aar til eder ergangen allernaadigste befaling til os indkomne allerunderdanigste relation af 24 aprilis nu sidstafvigt allernaadigst have fornummet, at j foruden de trende til grund- og broe-steens samt muur- og strøe-sands oplag i vores etc. Kiøbenhavn hid indtil brugte pladtzer, nemlig ved Vragerbroen, ved vognmændenes stade for enden af Færgestrædet og ved Børnehusets canal i Christianshavn, have efter befunden fornødenhed til samme brug endnu udsøgt efterskrevne pladtzer, nemlig: 1. den pladtz, som findes ved Slots holmens canal imellem den liden gangbroe og de sand-kister, som ere anlagde ved Storm-broen, og hvilken pladtz j formene at kunde tillegges og tilegnes prammændene alleene med de vilkor, at de bolværket ved den nu forsvarligen skulle lade reparere og siden ved ligeholde, og at dennem derpaa vores skiøde gratis og uden bekostning kunde gives; 2. en pladtz ved canalen tæt ved slam-kisten, som ligger ved enden af Raadhuus-strædet tvert over for vores iustitz raads og general bygmesters os elskelig Johan Conrad Ernsts gaard; 3. ved det Blaa taarn, dog saa at der bliver en vey imellem bolverket og steen-hoben, som opkastes; 4. ved hovedet af den liden canal, som gaar imellem Søe-qvæst-husets platz og de nye

VIII s.542

material pladtzer ved malt-møllerne, naar den først er bleven opmuddret; og 5. ved hovedet af canalen, ved Toldboeden, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi allernaadigst have funden for got, at det med forberørte af eder til grund- og broe-steenes samt muur- og strøe-sands oplag udmeldte pladtzer tillige med de, som tilforn dertil have været udviiste, efter foranførte eders allerunderdanigste relation skal forblive. Og saasom vi efter de udi forommeldte relation anførte motiver allernaadigst befinde, at det ville være gavnligt baade for at bekomme fornøden forraad paa broe-steene, saa og at lindre kiøbet derpaa, at enhver, som kunde og ville, blev tilladt at indføre grund- og broe-steene samt broe- og strøe-sand, saa er vores etc., at j forderligst forfatter og til vores allernaadigste approbation indsender et project til laugs articler eller et reglement for deslige steenførere, saa og anviser dem nogle visse af foranførte foreslagne pladtzer til oplag af steen og sand, paa det de ey med prammændene derom skulle komme i tvistighed. Og paa det de, som allereede have anholdt om frihed at indkomme i foromrørte steenfører laug, for det første i samme kunde vorde indtagne, saa tilsende vi eder herhos til efterretning de derom til os indkomne allerunderdanigste original suppliquer fra efterskrevne personer, nemlig Søren Sørenssen Afning, Gas Olssen Mandal, Torsten Thoerssen, Thoer Ibssen Trøstrup, Willum Larssen Grotte, Peder Willassen, Peder Solberg og Ole Hanssen. Derefter j etc. og vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Friderichsborg slot dend 22 maji anno 1723(!).

Sæl. Tegn. LXIII. 361-62.

VIII s.543

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 15:14:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top