eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.88

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 82-83
Nummer: 88


<-Forrige . Indhold . Næste->

88.

9 Marts 1709.

Om Salg af Brænde til fattige Folk.

De deputerede udj general commissariatet.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom her i voris etc. Kiøbenhavn nu omstunder formedelst denne langvarige vinters haarde frost og kuld findes stor mangel paa brendeved, og nogen tid vil medgaa, inden at søen bliver aaben, at brendeved til vands kand hidkomme, saa efterdi at her paa Bremerholm staar endnu i forraad een god deel af voris brendeved, er voris etc., at j strax giører et overslag paa, hvor mange favne j formeener, at vj fra voris tieneste kunde miste og til fattige folk i denne deris stoere trang overlade, om mueligt var, fra otte hundrede indtil et tusinde favne, da vj dennem een favn enckelt ved for fire rigsdaler allernaadigst ville have forundt, hvorved j haver i agt at tage, naar nogen angiver sig, noget af samme brendeved at ville kiøbe, at dend ikke til nogen i store partier bliver soldt, som den igien skulle ville udprange, men i smaa partier til folk, som den selv efter deris huses leilighed kunde behøve. Dermed etc. Hafniæ d. 9 martii 1709.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi i henseende til, at her i voris etc. Kiøben-

VIII s.82

havn nu omstunder formedelst denne langvarige vinters haarde frost og kuld findes stor mangel paa brendeveed, og nogen tid vil med gaa, inden at søen bliver aaben, at brendeveed til vands kand hidkomme, allernaadigst have befalet os elskel. voris deputerede ved general commissariatet, at efterdi her paa Bremmerholm etc. Thi er voris etc., at j sligt jndbyggerne her i staden til efterretning paa behørige stæder strax lader publicere og kund giøre. Dermed etc. Hafniæ dend 9 martii 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 72-74.

VIII s.83

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 19:09:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top