eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.878

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 541
Nummer: 878


<-Forrige . Indhold . Næste->

878.

17 April 1722.

Privilegium for et Værtshus.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vj effter herom etc. allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og etc., at Matthieu Toyon, som er af dend reformerede religion, maa, naar hand sit borgerskab etc., sig her i vores etc. Kiøbenhavn nedsette og et publiqve værts huus holde for fremmede herrer og reisende, som her til staden maatte ankomme, samt andre fornemme folck og til dend ende for sin person at maa være befriet for alle byens bestillinger, contributioner og forretninger. Saa tillades hannem ogsaa derhos alle slags øll og drikke vare at maa skienke og falholde samt vine i smaa og store partier, paa bæste maade hand kand, alligevel hand ei fasbinderie lært haver, at maa selge og forhandle. Hvorimod hand under dette vores allernaadigste hannem meddeelte privilegiums forbrydelse skal være forpligted gode og oprigtige vahre at holde samt for billig betaling med spise vel at accommodere saavel de ankommende fremmede som de her ved vores hof værende cavallerer samt officerer og andre, som det af hannem kunde forlange. Forbydendes etc. Hafniæ dend 17 aprilis 1722.

Sæl. Reg. LI. 128-29.

VIII s.541

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 14:41:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top