eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.866

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 531-532
Nummer: 866


<-Forrige . Indhold . Næste->

866.

6 Feb. 1722.

Om Frihed for Stavnsbaand for Efterkommere af Soldater, der have tjent under Belejringen 1658-60.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Hans Larssen i Eylstrup bye udj Maarum sogn i Cronborg amt her i vort land Sielland hosz os allerunderdanigst haver anholt om allernaadigste stadfæstelse for hannem samt hans afgangne faders Lars Hansens andre børn og deres afkom paa dend frihed, som vores elskelig kiere hr. farfader, salig etc., kong Friderich den tredie dend 6 martij 1661 allernaadigst haver forundt bemelte Lars Hansen, fordi hand med fleere, som udi belei-

VIII s.531

ringens tid i vores etc. Kiøbenhavn for soldater hafde tient, sig vel og troe hafde forholdet, at hand samt hans børn og afkom skulde til ævig tid være qvit og frj for deres fødestæd, blive og boe, hvor dennem lystede, og effter dend dag ikke deeles til stavn eller for deres fødestæd tiltales i nogen maade, da have vj effter saadan allerunderdanigst etc. og os elskelig herr Friderich von Gram etc. etc. hans derom indkomne allerunderdanigste erklæring allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at fornævnte afgangne Lars Hansens børn for dem, deres børn og afkom, maa nyde og have dend frihed, som dennem, som oven er meldt, ved forberørte deres fader, afgangne Lars Hansen, af høystbemelte vores elskelig kiere hr. far fader, salig etc., meddeelte benaading er forundt, og de ey til deres fødestavn at maa deeles. Forbydendes etc. Hafniæ den 6 februarij 1722.

Sæl. Reg. LI. 49-50.

VIII s.532

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 13:38:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top