eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.861

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 528-529
Nummer: 861


<-Forrige . Indhold . Næste->

861.

9 Jan. 1722.

Om Oprettelse af en Kommission for Havnenes og Kanalernes Renselse og Brolægning af de ubrolagte Pladser.

Geheime raad hr. Iver Rosencrantz med fleere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom vi af een fra dig, etatz raad og politiemester Ernst, til os indkommen allerunderdanigste memorial af den 22 octobris nestafvigt have fornummen, at med havnens og canalernes renselse her i vores etc. Kiøbenhavn ey efter

VIII s.528

fornødenhed har kundet blive fortfaret, formedelst at jndvaanerne ey skal have villet betale arbeids folkene, som skulle bruges ved mudder-møllerne, imedens mudderet for deres fortoge blev optaget, uanseet at mudder-møllerne og prammene dem til laans ere blevne tilbudne, og at havne commissionen til mudder møllernes drift, for saaviit havnens fortoge strekker sig, skal have maat optage penge til laans, saasom ingen anden middel dertil fandtes, os og saa derforuden af fornævnte vores etatz raad og politiemester indgiven memorial af dend 27 decembris i nest forbigangne aar allerunderdanigst er bleven foredragen, at deels gader og pladser her i vores kongelige residentz stad endnu ere ubrolagde, og at deels gaders brolegning behøver stor reparation, saa er hermed vores etc., at j træder tilsammen og med hin anden confererer, hvorfra omkostningen til canalernes reenholdelse med mudder-møller best og efter billighed kand tages, saa og hvorfra saadanne omkostninger hid til dags ere tagne. Saa haver j og ligeledes at overveye med hinanden, hvem det kand tilkomme at lade brolegge stadens ubrolagte pladtzer, og hvorfra omkostningen til de publique pladtzers broelegning beqvemmeligst kunde tages, saa og hvem det kand tilkomme at betale den bekostning, som er giort paa broelegningen paa den ny gade ved Toldboden her i staden, og derom eders allerunderdanigste betænkende til vores videre etc. Dermed etc. Hafniæ dend 9 ianuarii 1722.

De, som denne befaling gik til, vare foruden etc. efterskrevne, nemlig: cammer herre hr. Christian Carl von Gabel, admiral hr. Peter Raben, etatz raad Niels Slange, etatz raad Johannes Christenssen Meller, etatz raad Johan Bertram Ernst, iustitz raad Johan Conrad Ernst, iustitz raad Christian à Møinichen og stadshauptmand Hans Stuve.

Sæl. Tegn. LXIII. 251-52.

VIII s.529

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 11:24:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top