eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.860

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 528
Nummer: 860


<-Forrige . Indhold . Næste->

860.

9 Jan. 1722.

Om Sjette- og Tiendepenge.

Etatz raad Caspar Bartholin, etatz raad Niels Slange og iustitz raad Kaalund.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom vi dend 26 aprilis anno 1720 allernaadigst have tilkiende givet os elskelige præsident etc. udi vores etc. Kiøbenhavn, hvorledes de saa vel med den under deris iurisdiction faldene og derefter faldende siette og tiende penges oppebørsel og beregning som og med copulations og græspengene efterdags skulde forholdes, saa og derhos anbefalet dennem, at de skulle forfatte og tilstille vores deputerede for financerne og tilforordnede udi cammer collegio een rigtig beregning over jndtægten og udgiften af alle til det almindelige brug her i staden destinerede midler, paa det deraf kunde sees, hvor til de vare anvente, og i hvad stand dend publique cassa motte være, med videre, som j af hosfølgende copie selv etc., og os elskelige vores deputerede for financerne i een deres til os siden den tiid indgiven allerunderdanigst memorial af dend 29 septembris nest forbigangne aar for os have andraget, at magistraten ey endnu haver indleveret bemelte regnskaber, og derhos allerunderdanigst forestillet os, om det ey i henseende til de af dennem anførte motiver var tienligst, at samme regnskaber af visse commissarier bleve foretagne og til endskab befordrede, saa er hermed vores ete., at j med forderligste foretager eder de regnskaber, som forbemelte præsident etc. efter oven omrørte vores allernaadigste ordre ere anbefalede for jndtegten og udgiften af de til det almindelige brug destinerede midler fra aar 1660 at aflegge, og at j saadanne regnskaber med bøgerne og documenterne confererer, derover en rigtig liqvidation forfatter og os da derom eders allerunderdanigste betænkende til vores nærmere allernaadigste resolution, saa snart mueligt er, indgiver. Dermed etc. Hafniæ dend 9 ianuarii 1722.

Sæl. Tegn. LXIII. 250-51.

VIII s.528

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 12 20:23:33 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top