eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.86

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 81-82
Nummer: 86


<-Forrige . Indhold . Næste->

86.

23 Feb. 1709.

Om Betaling for Indisning af nogle hollandske Skibe.

Wilhelm Edinger og Matthias Abbestee, handelsmænd og jndvaanere i Kiøbenhavn.

F. 4. Viide maa j Wilhelm Edinger og Matthias Abbestee, handelszmænd og jndvaanere her i voris etc. Kiøbenhavn, at efftersom Peder Madtzen, oldermand for skipperlauget her sammesteds, og trende committerede skippere af lauget haver allerunderdanigst erholdet voris allernaadigste befaling til os elskel. Johan Bertram Ernst, voris justitz- og cancelli-raad saa og vice borgemester i bemelte Kiøbenhavn, og Christian Simonszen, voris commerce-assessor og raadmand sammesteds, at de tillige med tvende andre commissarier, som eendeel her værende Hollandske kauffardi skippere og deris forlover Diderick Hoochland paa deris side, om de det efter tilbud begierede, strax hafde at foreslaa og giøre allerunderdanigste ansøgning om, skulle enten i mindelighed foreene eller ved endelig dom efter loven adskille dem om deris imellem værende stridighed ang. bemelte Hollandske skipperes skibes indiisning, da de nu i vinter her paa Kiøbenhavns reede i jisen vare indfroszne, og særdelis om den contract, som er forandret med de sex deputerede af forskrevne Hollandske skippere, at tvende skippere af lauget og tvende skippere af samme Hollandske kauffardi flode skulle overlegge, examinere og sig i skipper lauget sin betaling til, for dets giorte ind jisning af den accorderede summa 535 rigsdaler, saa som forskrevne fire skippere ej der om haver kundet bleven eens stemmende, med videre efter samme commissions indhold, og ovenskrevne Hollandske skippere nu hos os om tvende commissarier paa deris side allerunderdanigste ansøgning haver giort, da, saa fremt de eder der til godvilligen kand formaa, er voris etc., at j retter eders leilighed efter, i forberørte commission til forberørte Johan Bertram Ernst og Christian Simensen strax at træde og den tillige med dennem i alle maader tilbørligen og forsvarligen

VIII s.81

at fyllest giøre og effterkomme. Dersom og en af eder etc. Givet etc. Hafniæ d. 23 februarii 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 49-51.

VIII s.82

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 18:59:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top