eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.85

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 80-81
Nummer: 85


<-Forrige . Indhold . Næste->

85.

26 Jan. 1709.

Om Undersøgelse af Fattigvæsenets Regnskaber.

Doct. Henrich Borneman, etats raad Oluf Rømer, iustits raad Anders Jacobsen og doct. Hans Wandel.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi iblant andet allernaadigst have befalet de af os over de fattiges væsen udi vort rige Danmark allernaadigst anordnede directeurer, neml. os elskel. hr. Johan Georg von Holsten ridder etc., dig doct. Henrich Borneman etc., doct. Peter Jespersen etc., Vincentz Lercke etc. og Niels Slange etc., udi den dem derover allernaadigst givne instruxes tredie articul at foretage sig alle de her i vores etc. Kiøbenhavn værende publique fattiges huses fundatzer, breve og bøger saavelsom alle andre gudelige og til fattige giorte legata, som ey vedkommer universitetet eller skolen, og dennem flitteligen at examinere og tilsee, hvorledes de kand appliceris og henvendes til den orden og skik, som vi allernaadigst ville have indrettet, uden at bryde fundatorum gavmilde og christelige intention, og bemelte directeurer nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at det vil falde dem umueligt, samme deris instrux i saa maader efter deris allerunderdanigste pligt at efterkomme, med mindre at directionen dennem og der over tillige med bliver overdraget, saa er efter deris herom allerunderdanigst giorte ansøgning vores etc., at j, som hid indtil haver været directeurer for Silkehuset her i staden og Børnehuset i Christianshavn, nu samme eders hid indtil førte direction til forskrevne af os allernaadigst anordnede directeurer af træder og til dend ende imod tilbørlig qvittering over-

VIII s.80

leverer dem alle de fattiges vedkommende huse med ald deris inventario, desligeste fundatzer, breve og bøger, i hvad navn det have kand, at de dermed kand have den obagt, som vedbør, saa og at j eder alle betienternis regnskaber strax foretager, dennem igiennem seer, mangler, deciderer, slutter og qvitterer, og, naar det er skeet, bemelte directeurer da samme sluttede regnskaber med hvis beholdninger, som derved kand falde, imod qvittering, som forbemelt er, overleverer. Dermed etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 26 ianuarii 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 23-25.

VIII s.81

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 18:53:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top