eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.84

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 79-80
Nummer: 84


<-Forrige . Indhold . Næste->

84.

19 Jan. 1709.

Lejde for en Jøde til at underhandle med sine Kreditorer.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom vi den 4 novembris anno 1707 allernaadigst hafde forundt Ruben Fürst jøde, jndvaaner i vores etc. Kiøbenhafn, eengang for alle sex maaneders prolongation paa det leide bref, som vi dend 3 iunii nest tilforn allernaadigst hafde givet hannem for alle hans ind- og udlændiske creditorers anstrengelse, paa det hand imidlertid med dennem kunde søge at accordere, og hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand de fleeste af hans indlændiske creditorer haver fornøyet, og at

VIII s.79

hans vilkor endnu icke skal vere, de udlændske saa hastig, som hand gierne ynskede, at kunde contentere, da have vi efter bemelte Ruben Fürstes ydermere etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand endnu eengang for alle maa nyde sex maaneders prolongation fra næværende dags dato at regne, paa forberørte vores hannem allernaadigst meddeelte bref, dog uden conseqvence for andre, saa at hand imidlertid maa nyde frj og sicher leide for alle hans ind- og udlændiske creditorers anstrengelse og molest, paa det hand i dend tid kunde søge dennem at afbetale og fornøye. Thi byde og befale vi hermed alle og eenhver og i særdeelished dennem, som paa voris og rettens vegne etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ dend 19 ianuarii anno 1709.

Sæl. Reg. XLV. 11-12. Et lignende Privilegium faar hans Søn Aaron Fürst. 29 Juni fik de Forlængelse til Nytaar (Smsteds. 128-29).

VIII s.80

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 18:50:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top