eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.834

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 515-516
Nummer: 834


<-Forrige . Indhold . Næste->

834.

12 Maj 1721.

Privilegium paa at lade spille Komedier.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Estienne Capion, jndvaaner i vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, at hannem udi det ham allernaadigste meddeelte privilegium

VIII s.515

paa alleene at maa indrette comoedier i vores etc. Kiøbenhavn er skeet stor indpas og fornærmelse, i det at det adskillige andre skal være tilladt comoedier, linie-dantzen, marjonetter og deslige videre at holde, da hand dog med stor umage og bekostning fra fremmede steder haver ladet hidkomme beqvemme og dygtige comoedianter, hvilke hand til sin stoere skade haver maat underholde, da have vi efter slig beskaffenhed samt bemelte Etienne Capions herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at ingen af forberørte eller deslige personer maa eller skal efterdags nyde frihed til at bruge deres exercitier, undtagen de alleene, som af ham bliver antagen eller af ham dertil permitterede. Hvor imod hand skal være forpligtet at holde saadanne personer, som med deres comoedie og spil for en billig betaling kand fornøye alle og enhver, og ey nogen tid at forhandle det, som religionen og den hellige skrift anrører eller strider imod ærbarhed, god skik og ordning, som publico kand være til forargelse, saa fremt hand ey denne vores allernaadigste bevilling vil have forbrudt. Og have vi herhos allernaadigst bevilget, at den platz og bygning, som hand her i staden lader indrette og aptere baade til et comoediant huus, saa og hvorudi assembléer kand holdes, maa ikke alleene udi femten aars tiid fra dette brevs etc. for grundskat og jndqvartering allernaadigst være fri og forskaanet, men samme plads og bygning, samt hvo den efter fornevnte Estienne Capion eyendes vorder, skal end og stedze nyde og beholde alle de privilegier og friheder, som vi herudinden hannem allernaadigst givet og meddeelt haver, hvorved og saa baade ham og dem allernaadigst tillades at holde ugentlige assembléer for de af vores hof og andre cavallerer samt fleere, af hvad stand de og ere, som det kunde forlange og did vilde komme. Dog at alting derved paa tilbørlig og sømmelig maade tilgaar. Forbydendes etc. Friderichsborg den 12 maji 1721.

Sæl. Reg. L. 623-25.

VIII s.516

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 11 19:39:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top