eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.806

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 503-504
Nummer: 806


<-Forrige . Indhold . Næste->

806.

26 Nov. 1720.

Forholdsregler mod Pesten.

De committerede i sundheds commissionen i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor naade tilforn. Vi give eder hermed tilkiende, at vi i henseende til den paa adskillige stæder i Vester og Øster søen grasserende smitsom sygdom allernaadigst have funden for got en egen sundheds commission i vores etc. Kiøbenhavn at anordne, og at den af eder skal bestaa, til hvilken ende det er hermed vores etc., at j drager ald den omhyggelighed, muligt være kand, for ald det, som til sundheds væsenets beste kand geraade, og ellers udi anleedning af hosfølgende vores trykte forbud, af dato den 25 novembris, angaaende handelens ophævelse paa de der indbemelte steder nøye at

VIII s.503

examinere alle sundheds certificatzer, passer og attester baade om personer og goeds og om, hvad videre af sundheds væsenet kand dependere med guarantains holdelse og de suspecte vares renselse, fornøden anstalt at giøre, samt i det øfrige derved at tage i agt, hvis vi eder til ydermere præcaution her efter allernaadigst kand anbefale. Og som vi allernaadigst have approberet, at et gvarantain sted her uden for stadens Øster port udi den ved strandsiden anno 1700 anlagde skantze skal indrettes, og til den ende der at opbygges et gvarantain huus af tømmer og breder, uden til med tørv belagt for varme skyld, for de persohner, som skal holde gvarantaine, og der foruden et pakhuus, hvor varene kunde handteres og renses, saa haver j eder directionen over forskrevne huuses opbyggelse og indretning at antage og derved foranstalte alting, saaledes som j befinder det til gvarantainens holdelse best beqvem. Og som en borger navnlig Jacob Løvberg haver til dette verk overladt et ham tilhørende fiellehuus imod de ham derfor accorderede 250 rdr., saa haver vi saavel der til som til hvad videre fornøden bekostninger, der paa dette verks indrettelse ville gaa, allernaadigst befaled os elskelig vores deputerede for vores financer efter eders reqvisition at assignere de dertil behøvende penge. Som der og ved forberørte gvarantain sted findes udi søen fra landet udlagt een lang broe udi god stand, hvor ankommende skibe kunde anlegge og sig nær derved lade examinere, saa ville vi allernaadigst der lade henlegge et beqvem skib, apteret med værelse, hvor udi varme i denne aars tid kunde haves, og hvor sundheds commissionen kunde giøre deres forretning. Imidlertid og indtil for berørte gvarantain huuse kommer i stand, ville vi allernaadigst, at de ankommende skal holde deres gvarantain paa skibene. Og hvad sig angaar de betientere, som ved sundheds commissionen samt gvarantain huuset kunde behøves, saa haver j derom een specification at indgive til videre vores allernaadigste resolution. Der efter j etc. Befalendes etc. Hafniæ den 26 novembris 1720.

De committerede i sundheds commissionen, som forskrefne befaling udgik til, vare efterfølgende, nemlig: vice stadtshauptmand og raadmand Hans Stuve, cancellie raad og vice borgemester Nicolai Wivet, capitain Johan Cronenberg ved cronprintzens regiment, capitain Ulrich Friderich Suhm af søe etaten, doctor Georg Friderich von Franchenov og Lauritz Dixen, een af de 32 mænd.

Sæl. Tegn. LXII. 669-70.

VIII s.504

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 17:39:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top