eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.788

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 496
Nummer: 788


<-Forrige . Indhold . Næste->

788.

17 Juni 1720.

Om Indpas i Skrædernes Næring.

De tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom Gotfried Friderich, oldermand for skræderlauget i voris etc. Kiøbenhavn, tillige med en deel af mesterne for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledis dem i deris næring og haandverk i en og anden maade skal skee jndpas, og j udi eders til os derpaa indgiven allerunderdanigste erklæring have berettet, at j formedelst 3de af en for voris liv guarde til foeds og grenadier corps dend 19 iunii 1703 allernaadigst udgiven forordning, for saaviit dend politien i bemeldte Kiøbenhavn angaar, extraherede og ved voris allernaadigste rescript af dend 29 novembris 1704 til de da værende tilforordnede i politie retten sendte puncter, hvorefter de af samme regimenter, som af skræder lauget som fuskere for eder angivis og tiltalis, exciperer forum, ey skal have kundet giøre forbemeldte laug dend assistence til fuskeriets hemmelse, som ellers behøvedis, da er voris etc., at j skræder lauget tilkiende giver, at naar de formerker, at dem er skeet indpas i deris næring og haandverk af de militaire, de da derover skal indgive deris klage til regimenterne. Og skulle dem da ikke skee ret, da med videre besværing allerunderdanigst at indkomme. Og saasom j udi forbemeldte eders erklæring har allegueret, at tallet paa frimesterne ved lauget skal beløbe sig til 16 à 18, saa haver j over samme frimestere en specification til os at indgive, saasom de, der ere bevilgede at ernære sig med egne hænder uden svenne og drenge at holde, ikke kand regnis for at være frimestere. Dermed etc. Hafniæ dend 17 iunii anno 1720.

Sæl. Tegn. LXII. 534-35.

VIII s.496

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 9 20:10:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top