eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.778

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 491-492
Nummer: 778


<-Forrige . Indhold . Næste->

778.

13 Maj 1720.

Om en Overgang til den papistiske Kirke.

Etatz raad og politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom os elskel. hr. Christen Worm, biscop over Siellands stifft, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledis en ung person ved navn Johan Martin sig for hannem samt os elskel. mag. Iver Brinch, sognepræst til St. Nicolai meenighed her i voris etc. Kiøbenhavn, skal have beklaget, at hand af hans fader Balthazar Martin, som skal være beendreyer her sammesteds, skal være tvungen til at søge dend papistiske kirke i dend keyserlige residents huus, hvor hand og første jule dag sidst afvigt skal have taget imod det brød, som hannem efter dend papistiske overtroe er bleven givet, hand og derhos for bemeldte biscop Worm og mag. Brinch skal have berettet, at fornævnte hans fader ogsaa skal ville tvinge sin daatter, bemeldte Johan Martins eeneste syster, til at antage den papistiske religion, endskiønt hun saavel som hand er fød af en moder, som bekiender sig til dend evangeliske kirke, da

VIII s.491

er voris etc., at du os allerunderdanigst strax refererer, om du udi denne handel, hvor faderen har forledet sønnen fra dend evangeliske lutherske religion, har efterlevet forordningen om politiens administration af dend 22 octobris 1701 dens 2den capitels 1ste articul, og hvis det ey er skeet, at du da tiltaler faderen og hender dom over ham for saadan hans begangen formastelse, saa og derhos herefter haver vedbørlig indseende med, at daatteren ikke paa lige maade vorder forført eller tvungen til at fravige den reene lutherske lærdom. Skulle og sønnen, forbemeldte Johan Martin, som fornevnte biscop Worm beretter at have indtinget hos conventhuus skriveren her i staden til forpflegning, ikke have lært det, hvorved hand sit brød kand fortiene, da haver du at tilholde faderen at forskaffe ham sin nødtørfftige underholdning. Dermed etc. Hafniæ dend 13 maji anno 1720.

Sæl. Tegn. LXII. 494-95.

VIII s.492

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 9 19:35:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top