eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.754

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 480-481
Nummer: 754


<-Forrige . Indhold . Næste->

754.

27 Okt. 1719.

Privilegium for Hofapotheker Becker paa at afvikle sin Gæld.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi den 7de octobris 1718 allernaadigst have bevilget, at vores hof- og reyse-apothecker Gotfried Becker, saa længe denne krig varer, for hans person ved hans

VIII s.480

creditorers anstrengning for deres tiltale maatte være befriet, saa de ikke med nogen arrest hannem maatte belegge, saa og den 29 aprilis udi indeværende aar, at hand imod renternes rigtig betaling udi sex aar sit huus og apotheque foruden nogens tiltale maatte besidde, og hand nu for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hand af een deel af ham udgivne vexeler efter de over hannem forhvervede domme maa betale 12 pro centum rente og derforuden 8 og 6 pro centum til andre, hvilke renter hand ey alle udi saa kort tid skal kunde betale, ey heller komme til at aflegge noget paa capitalerne, saa længe hand saadanne høye renter skal udgive, da have vi efter hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand maa være befriet for at betale høyere rente saavel af ubetalte vexeler som ellers af andre hans forskrivninger end 5 pro centum aarlig, som er ordinaire rente efter loven, og det fra 1ste octobris 1718 at regne, saa og at hand for hans person for ald anstrængelse af hans creditorer maa være befriet, naar hand til dennem, som ingen pant have, aarlig aflegger saa meget paa deres fordring, at de for deres kapitaler udi de ham allernaadigst forundte sex friheds aar, eller i det høyeste sex aar derefter, kand blive betalte. Forbydendes etc. Hafniæ den 27 octobris 1719.

Sæl. Reg. L. 212-13.

VIII s.481

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 8 19:33:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top