eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.745

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 476-477
Nummer: 745


<-Forrige . Indhold . Næste->

745.

29 Juli 1719.

Om Udvisning af en anden Plads til Oliemøllen paa Christianshavn.

Geheime raad og amtmand hr. Iver Rosencrantz.

Vi underskrevne etc. tilkiendegiver hermed høystbemelte Hans Majts. geheime raad og amtmand høyædle og velbaarne hr. Iver Rosencrantz, at eftersom Mikel Anderszen møller, boende udenfor Christianshafns port, allerunderdanigst haver andraget, hvorledes sæbe-syderen Rolf Albertszen Hoogkerk, som forhen skal have ladet opbygge en olie mølle strax hos bemelte Mikkel Anderszens nu havende vind mølle, og endnu imellem samme olie og vind mølle skal ville lade opbygge en anden olie mølle, hvorom skal være 100 alen plankeverk i qvadrat, som vil betage ham fornøden vind til maling og svække hans næring, og Hans Majt. af hr. geheime raad Rosencrantzes indkommen allerunderdanigst erklæring haver fornummen, at hand bemelte Rolf Albertszen Hoogkerk samme pladtz til en olie mølles opbyggelse, som hand efter kongelig allernaadigst privilegio paa et nyt sæbe-syderie skulle opbygge, vel haver udviist, men siden efter indkommen klage saavel fra veyr mølleren som den anden olie mølles

VIII s.476

eyere, at det vilde være dem til stor præjudice, baade selv og ved regimentskriver Erich Jessen forbudet fornævnte Hoogkerk sig med den udviiste pladtz at befatte, med tilbud, hannem en anden pladtz paa Sundbye Østers fælled af lige størelse og beqvemmelighed, som Sundbye Østers boemænd hannem for den samme aarlig afgift, som hand af den forhen udviiste pladtz skulle have givet, ville overlade, at lade udviise, naar hand sit forslag derom ville indgive, da er det Hans Majts. etc., at det ved hr. geheime raads og amtmands giørende foranstaltning skal forbive. Derefter hand sig etc. og derom behørig anstalt giøre. Raadstuen for Kiøbenhafns slot den 29 iulii 1719.

Efter Hans Kongl. etc. C. Sehestedt. J. G. Holsten.

Sæl. Tegn. XLII. 223-25.

VIII s.477

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 8 19:00:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top