eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.742

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 473
Nummer: 742


<-Forrige . Indhold . Næste->

742.

22 Maj 1719.

Bevilling paa Bogtrykkeri, Boghandel og Bogbinderi.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom os elskelig Joachim Wielandt, vores cancellie secreterer, hos os allerunderdanigst haver anholdet om vores allernaadigste privilegium for sig og sine arvinger paa et bogtryckerie herudi vores etc. Kiøbenhafn at maa lade indrette og derudi efter foregaaende approbation efter loven og vores allernaadigste anordning at lade oplegge hvis skrifter og bøger, som kand være tienlige til nationens gloire og det almindelig beste, for saaviit ey andre til sligt oplag ved vores dem allernaadigst givne privilegier dertil kunde være berettigede; desligeste at vi allernaadigst ville tillade hannem og hans arvinger ved bemelte bogtrykkerie en boglade og derhos ved samme verk at holde en person, der tillige forstoed noget af bogbinder professionen, hvilken udi et eller andet slags papiir kunde hæfte deslige skrifter efter den maade, som udi de udenlands boglader bruges, dog uden derved at præjudicere bogbinder lauget, saa som hand ey nogen bog udi sin behørige form skal indbinde, da have vi efter saadan hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at forbemelte secreterer Joachim Wielandt og hans arvinger herudi fornevnte Kiøbenhafn paa ovenskrevne maade et bogtrykkerie, en boglade og et bogbinderie maa lade anlegge, naar hand tilforn fem hundrede rigsdaler til Sorøe kirke haver given og erlagt, dog at hverken os elskelig Johannes Laurentzen, assessor udi consistorio og directeur over vores bogtrykkerie, udi de ham allernaadigst givne privilegier, ey heller det af os elskelige vores tilforordnede udi missions collegio oprettet bogtrykkerie derved i nogen maade præjudiceres. Forbydendes etc. Hafniæ den 22 maji 1719.

Sæl. Reg. L. 95-96.

VIII s.473

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 8 16:51:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top