eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.740

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 471-472
Nummer: 740


<-Forrige . Indhold . Næste->

740.

19 Maj 1719.

En Stolestadestrid i S. Nikolaj Kirke.

Kiøbenhafns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi af eders til os indkommen erklæring af den 5 aprilis sidstafvigt angaaende den besværing, som Baltzar Martini de Garnitz, borger og konstdreyer i vores etc. Kiøbenhafn, har ført, formedelst at hans hustru over den ueenighed og tvistighed, som er falden imellem hende og Rasmus Hanssen, borger og brændevinsbrænder sammesteds, hans hustru udi

VIII s.471

deres stoel udi St. Nicolai kirke udi bemelte Kiøbenhafn, af samme stoel er bleven udviist, have fornummen, at j til videre forargelse i meenigheden at forekomme haver ladet begge fornævnte qvinder betage deres stader i stolen, paa det den ene ikke meere end den anden derved skulle finde sig fornærmet, efterdi de dog begge hafde forseet sig, saa og strax ved kirkeværgeren ladet dem, enhver for sig, stade i andre stoele tilbyde og anviise, saa give vi eder derpaa allernaadigst tilkiende, at vi holde saadan eders giorte anstalt for billig, saa at begge qvinderne forbydes at sidde i den forige stoel, og at dem anvises andre separerede stoele, desligeste at vi have beordret sognepræsten, os elskelig mag. Iver Brinck, udi kirkeværgerens overværelse at give forskrevne tvende qvinder for deres i kirken given forargelse en reprimande med commination, at om de herefter ikke forholder sig i kirken, som de bør, da skarpere at ansees. Derefter j etc. og kirkeværgeren det at tilkiendegive. Befalendes etc. Hafniæ den 19 maji anno 1719.

Sæl. Tegn. LXII. 167-68.

VIII s.472

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 8 16:43:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top