eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.729

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 466-467
Nummer: 729


<-Forrige . Indhold . Næste->

729.

17 Feb. 1719.

Privilegium for Gørtlerne.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Zacharias Sneide og Friderich Holm paa samtlige gørtlernes vegne her i vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver andraget, at formedelst der udi politie og commerce collegio den 4 novembris 1718 er afsagt en dom, hvorved alle liig-kiste beslag med forsølvning, forgylding eller fortinning, som gørtlerne hidindtil haver forfærdiget, er forbuden at bruges, videre end forordningen af 7 novembris 1682 allernaadigst tillader, skal deres næring mærkelig være svekket, saasom deslige beslag tilforn skal have været en af de fornemste poster i deres haandverk til at ernære dennem samt hustruer og børn af, med allerunderdanigste begiering, at vi allernaadigst ville tillade samtlige gørtlerne her i staden at forfærdige liig kiste beslag for hvem, det maatte forlange, af blye, der kunde være sort og hvidt farvet uden nogen forgylding, forsølving eller fortinning, saasom sligt et sort og hvidt farvet blye

VIII s.466

beslag ey aleene ikke skulle kunde regnes for nogen overdaadig bekostning, siden det kand haves for 4 à 6 rdr. i det høyeste, men end og formedelst den ringe priis, det kand bekommes for, være langt meere begierlig end et jern beslag, som ikke kand haves ringere end for 12 à 14 rdr. og dog ikke skal give nær saa smuk zirat, da have vi efter bemelte Zacharias Sneide og Friderich Holm deres herom allerunderdanigst etc. samt os elskelige vores tilforordnede udi politie og commerce collegio deres derover indgiven allerunderdanigste erklæring allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at gørtlerne her i vores etc. Kiøbenhafn man forfærdige liig kiste beslag uf blye, sort og hvidt malet, dog alleene for dem i rangen samt stadens 32 mænd og andre vederhæftige handelsmænd. Og maa taxten paa saadant beslag ey overstige 6 rdr. for dem i rangen og 4 rdr. for de andre. Det skal ellers være dem forbuden i sligt beslag nogen billeder at giøre, men enhver maa have frihed til at betiene sig af jern beslag eller blye beslag, som de selv vil. Hvorefter alle etc., ey giørendes etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ den 17 februarii 1719.

Sæl. Reg. L. 33-34.

VIII s.467

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 20:01:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top