eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.724

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 464-465
Nummer: 724


<-Forrige . Indhold . Næste->

724.

9 Jan. 1719.

Om Forlig mellem Torvemester Nagel og Politimesteren.

Justitz raad Johan Philip Ratheken og cancellie raad Hans Scavenius.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom os elskelig Johan Bertram Ernst etc. paa egen og hans hustrues samt hans broders Barthold Stuves vegne den 7 novembris nestafvigte aar haver erholdt vores allernaadigste commission til os elskelig Lorentz Kreyer etc. og Brostorph Albertin etc., at de tilligemed tvende andre commissarier, som Carl Caspar Nagel, forige torvemester her i staden, paa sin side, om hand det efter tilbud begierede, strax hafde at foreslaa og giøre allerunderdanigst ansøgning om, skulle enten udi mindelighed foreene eller ved endelig dom adskille, forskrevne om deres imellem værende

VIII s.464

tvistighed angaaende adskillige ærrørige ord, som bemelte Nagel udi hans huus den 20 septembris og 19 octobris nest tilforn skal have ladet falde saavel om fornævnte Johan Bertram Ernst som om hans hustru, saa og at hand derefter mod hug og slag og anden utilbørlig medfart fornævnte Barthold Stuve ligeledes i hans huus skal have overfaldet og ilde tracteret, og forbemelte Carl Caspar Nagel nu hos os om tvende commissarier paa sin side allerunderdanigst ansøgning haver giort, da saafremt j dertil godvilligen kand formaaes, er vores etc., at j retter eders leylighed efter udi forskrevne commission til fornævnte Lorentz Krcyer og Brostorph Albertin strax at træde og den tillige med dennem efter det dennem givne commissorii indhold og anledning udi alle maader til forsvarlig rigtighed at befordre. Dersom og en af eder etc. Dermed etc. Hafniæ den 9 ianuarii anno 1719.

Sæl. Tegn. LXII. 15-16.

VIII s.465

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 19:36:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top