eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.723

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 464
Nummer: 723


<-Forrige . Indhold . Næste->

723.

12 Dec. 1718.

Om Arrest paa en svigagtig Fallent.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledes Benedict Blum, borger og handelsmand her udi vores etc. Kiøbenhafn, som en forsætlig fallent 7 maaneder, efter at hand hafde begyndt sin handel og udpracticeret de beste og kostbareste vahre af hans kramboed, skal være gaaet bort her fra til vor stabelstad Fridericia udi den intention at ville bedrage sine creditorer, og bemelte hans saavel inden som udenlandske creditorer af os allerunderdanigst haver været begierendes, at det dennem maatte være tilladt hannem, hvor hand og maatte findes, med hvis bøger, breve og midler, som hand hos sig kunde have, at arrestere, da have vi efter slig beskaffenhed samt magistraten i bemelte Kiøbenhafn deres herom indkommen allerunderdanigst erklæring allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at fornævnte creditorer maa lade bemelte Benedict Blum med arrest belegge baade paa person, bøger og midler, hvor og paa hvad sted hand og kunde opspørges og antreffes, og hand ikke der for at have nogen beskytning enten udi Fredericia eller andre steder i vore riger og lande. Thi byde og befale vi hermed vores stiftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter etc., fogder og alle andre, som paa vore og rettens vegne haver at giøre og lade og hermed besøges, at de meerbemelte Benedict Blums creditorer eller deres, det være sig enten de indenlandskes eller de udenlandskes, fuldmægtige ald muelig hielp og assistentz til dette vores brevs fyldestgiørelse beviiser. Forbydendes etc. Hafniæ den 12 decembris 1718.

Sæl. Reg. XLIX. 473-74.

VIII s.464

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 19:32:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top