eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.714

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 460
Nummer: 714


<-Forrige . Indhold . Næste->

714.

24 Okt. 1718.

Om et Mord paa en Konstabel.

Etats r. Christian Scavenius og iustitz raad Erasmus Winding.

F. 4. Vide maa j os elskelige Christian Scavenius etc. og Erasmus Winding etc., at eftersom vi for nogen tid siden have befalet vores etats raad og general auditeur os elskelig Hieronimus Borneman ved krigs fiscalen David Crolau at lade undersøge det mord, som i staden da var begaaen paa forige under constabel afgangne Anders Madtzen, og hvorfor en studiosus Peter Christian Lyngbye er mistænkt, efter som hand sig strax derpaa haver absenteret, og bemelte David Crolau den 1 aprilis sidstforleden haver bekommet vores allernaadigste befaling til os elskelig Johan Bertram Ernst etc. og Hans Scavenius etc., at de som commissarier parterne paa en beleilig tid og sted etc., hvorved vi og allernaadigst haver bevilget, at hvis vidner etc., og procurator Anders Lykke nu efter fuldmagt af fornevnte Peter Christian Lyngbyes fader mag. Friderich Lyngbye, sognepræst til Lyngbye og Albøge meenigheder i Aarhuus stift, paa bemelte hans søns vegne hos os allerunderdanigst har giort ansøgning om tvende commissarier paa hans side, som forskrevne commission med vidnernes examen og sagens forhør kunde bivaane, da saa fremt j hertil godvilligen kand formaaes, er vores etc., at j retter eders leilighed efter i ovenmeldte commission til forberørte Johan Bertram Ernst og Hans Scavenius strax at træde og den tillige med dennem etc. Dersom og en af eder etc. Givet etc. Hafniæ den 24de octobris 1718.

Sæl. Tegn. LXI. 658-59.

VIII s.460

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 18:34:23 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top