eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.71

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 73-74
Nummer: 71


<-Forrige . Indhold . Næste->

71.

26 Okt. 1708.

Om Indkvarteringsskatten.

Etats raad Povel Winding med flere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi den 10 martii sidst forleden til den eder om jndqvarteringens inddeeling her i voris etc. Kiøbenhavn allernaadigst anbefalet commissions befordring iblant andet allernaadigst haver befalet eder saadan repartition imellem eder at giøre, at enhver af eder skulle igiennem see visze qvartalers biletter og sig derom af rodmesterne ald underretning lade give, paa

VIII s.73

det j accurat kunde vide et hvert aars qvantum, hvor høit jndqvarterings pengene saa vel af grunden som for borgerlig næring sig kand have beløbet, tillige med de huse, som enten effter kongelige forordninger etc., og vi nu af eders indgivne allerunderdanigste memorial af d. 22 octobris næst effter allernaadigst have fornommen, at de fleeste af forige aars rodmestere enten ere hen døde eller og som fattige handverks folk ickun kand give liden oplysning derom, saa som biletterne leveres til fourererne ved hver compagnie, hvoreffter de selv indfordrer deris indqvarterings penge hos vedkommende, og rodmesterne sig dermed ikke befatter, dernest at billetterne, naar de anvises og betales, bliver udj deris giemme, som betaler indqvarteringen for deris huse og ejendomme, saa de icke ere at bekomme uden hos dennem og icke hos andre, da paa det der kunde haves fuldkommen oplysning om de klagters beskaffenhed, som tid effter anden til os jndqvarteringen vedkommende allerunderdanigst er indkommen, have vi til commissions fuldbyrdelse allernaadigst for got befundet, at j af commissionen strax lader udgaa et proclama til alle iurisdictioner her i staden med erindringer, om nogen formeener sig med jndqvarteringens inddeeling paa deris huse at være fornærmet eller forurettet, de inden tvende maandeers forløb, fra den tid proclama ved enhvers iurisdiction er bleven publiceret, skulle møde for eder i commissionen med deris billetter in originali fra aar 1700 til 1707 aars udgang til efftersyn og conferering med de udstedde assignationer, ligninger og repartitioner, som til eder udj commissionen ere indleverede, da j have at efftersee, hvad billig aarsag de klagende til deris besværinger haver, og os siden indqvarteringens beskaffenhed og rette sammenheng allerunderdanigst refererer. Dereffter etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 26 octobris 1708.

Denne befaling gik foruden til ovenmeldte Winding endog til effterskrevne, nemlig etc.

Sæl. Tegn. LVI. 521-23.

VIII s.74

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 2 18:57:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top