eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.704

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 454-455
Nummer: 704


<-Forrige . Indhold . Næste->

704.

20 Maj 1718.

Om Adgang til Renovationens Lossepladser.

De tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saa som vi saa vel af eders den 14 ianuarii sidstforleden som vores iustitz raad og general bygmester os elskelig Johan Conrad Ernsts af den 1 martii nestefter allerunderdanigst indkomne erklæringer paa os elskelig commerce assessor Svend Krags af den 9 novembris 1717 allerunderdanigst indgiven memorial og derudi giorte besværinger i blandt andet ang. lodsepladserne her i staden, hvor u-reenligheden skal aflegges, deres u-beqvemhed paa de fleeste tider af aaret, formedelst at den forige

VIII s.454

træbroe ved de ny u-opfyldte tømmerpladser nu ikke skal være i den stand, at hans vogne kand kiøre derover at aflosze u-reenligheden paa pladserne, med videre, allernaadigst have fornommen, at det til endeel ankommer paa den os tilhørende toldbodplads, som samme broe skulle legges over for at komme til at opfylde den derved nestliggende plads, som Niels Wiborg tilhører og havne commissionen allernaadigst er anbefalet at drage omsorg for at lade opfylde, og endeel, at interessenterne udi de dem udviiste tømmerpladser, som 2de gange skal have bekostet træbroer uden at have haft ringeste fordeel deraf til deres pladzers opfylding, nu skal vegre sig ved til fleere broers bekostning at concurrere, da som vi allernaadigst befinde, at disze broer nødvendig behøves baade at forfærdiges og siden at holdes ved lige, og vi til den ende allernaadigst have befalet saa vel vores general bygmester, for saa viit vores egen plads angaar, som os elskelige vores tilforordnede udi havne commissionen, for saa viit det dem kand vedkomme, de fornødne anstalter til en ny broes forfærdigelse jo før jo bedre at forføye, saa er vores etc., at j strax tilholder interessenterne i de tømmerpladser, som enten ere opfyldte ved hielp af de tilforn bekostede træbroer eller endnu u-opfyldte befindes, hver pro qvota af sine pladser at concurere til en ny træbroes forfærdigelse og ved lige holdelse, indtil alle pladserne kunde blive opfyldte og i vedbørlig stand bragte. Dermed etc. Hafniæ den 20 maji anno 1718.

Sæl. Tegn. LXI. 557-59.

VIII s.455

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 12:43:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top